Allt blir dyrare. Maten, bensinen, elpriset, hyran, lånen. Vi går ekonomiskt sett mot mörkare tider. Konjunkturinstitutet räknar med att vi går in i en lågkonjunktur nästa år, men bedömer att arbetsmarknaden kommer att vara relativt stark.

Det brukar sägas att plånboksfrågor kan vara avgörande för hur väljarna röstar. I årets valrörelse har det hittills handlat mycket om olika sätt att kompensera för höjda bensinpriser och elpriser. Viktiga vardagsproblem här och nu, dyrtiderna känns in på bara skinnet på den som har små marginaler. Samtidigt gäller det som väljare att försöka se den stora bilden. Vilket parti kommer att få igenom en politik som åstadkommer för bättringar för hela samhället och i det långa loppet?

Det stundande valet sker mot en fond av en tilltagande klimatkris och oro på grund av allvarlig kriminalitet

Det stundande valet sker mot en fond av en tilltagande klimatkris och oro på grund av allvarlig kriminalitet. Vi ser hål i sjukvårdens resurser och en skola som inte lyckas rusta alla elever för framtiden.

när det kommer till plånboken är det som är verkligt avgörande att ha ett arbete

Och när det kommer till plånboken är det som är verkligt avgörande att ha ett arbete. Det är avgörande att komma in på arbetsmarknaden som ung, och som ny i Sverige. Att ha en trygg anställning på heltid, en rimlig lön för att tjäna ihop till en värdig pension. Att ha en sund arbetsmiljö för att orka jobba hela vägen till pensionen. Att det finns en stark sjukförsäkring som fångar upp vid sjukdom, en robust a-kassa för den som tillfälligt står utan jobb.

Pensionerna är med rätta en het fråga i samhällsdebatten. Politiker i alla läger inser att de allra fattigaste pensionärerna måste få en höjning.

Pension ska vara något att se fram emot

Samtidigt blir det alltmer uppenbart att pensionssystemets helhet måste ses över. En ny rapport* visar att den första kullen pensionärer, som helt berörs av det nya pensionssystemet, fick ungefär 45 procent av sin slutlön i pension. Det är undermåligt utifrån politikernas mål att den allmänna pensionen ska ge minst 60 procent av slutlönen.
Så här kan vi inte ha det. Pension ska vara något att se fram emot.

*Forenas Stora pensionsrapport. Forena är försäkringsbranschens fackförbund.