Det är tuffa tider nu. Maten har blivit dyrare och dyrare, förpackningarna har krympt. Fastighetsägarna vill höja hyran nästa år med uppåt tio procent, en vända till macken gräver djupa hål i plånboken.

Många hoppas att löneökningen nästa år inte ska ätas upp av de stigande priserna

Den nya regeringen lovade under valrörelsen allt från billigare falukorv och diesel till bidrag till elräkningen. I väntan på verkstad oroar sig många för privatekonomin. Många hoppas att löneökningen nästa år inte ska ätas upp av de stigande priserna och ökade kostnaderna.

Nu varnas för att löneökningar som kompenserar för inflationen kan spä på den ekonomiska krisen ytterligare.

Historien visar på faror med att helt täcka upp för skenande priser

Historien visar på faror med att helt täcka upp för skenande priser. På 1970- och 80-talen hade vi en hög inflation i Sverige, konflikter på arbetsmarknaden och en pris- och lönespiral där lönehöjningar ledde till prisökningar som ledde till nya krav på lönekompensation. Efter att industrins arbetsgivare och fack kopplat greppet om lönebildningen 1998 med sitt ”märke” kom en lång tid av reallöneökningar på hela arbetsmarknaden. De höjda lönerna åts inte längre upp av ökade priser, industrins konkurrenskraft fick avgöra utrymmet för löneökningarna.

Facken fortsätter kämpa för att minska lönegapet

När nu fajten om löneökningarna börjar på riktigt är det ett svårt läge. LO-facken samlar sin styrka med krav att det satsas särskilt på lågavlönade. Facken fortsätter kämpa för att minska lönegapet mellan arbetare och tjänstemän – och mellan mansdominerade och kvinnodominerade branscher. Nu gäller det att få ut exakt så mycket som det bara går, att använda hela löneutrymmet och att kräva att alla tar ansvar – inte bara LO-folket.

Vad kan du och arbetskamraterna göra? Snacka med varandra och passa på att värva en kollega. Den fackliga styrkan börjar på arbetsplatsen, nu gäller att vara många som sätter kraft bakom lönekraven.