I januari ändras Fastighets avdelningar från geografiska till branschindelade. Tidigare har du som medlem tillhört avdelningen där du bor.

Från den 1 januari spelar det ingen roll om du bor i Halmstad, Nyköping eller Kiruna utan vilken bransch du jobbar i. Arbetar du i fastighetsbranschen kommer du att tillhöra avdelning Fastighet, arbetar du på Samhall tillhör du Samhallavdelningen och så vidare.

Alla kan ge förslag

Nu behövs det fackliga representanter till alla nya avdelningarna.

– Vi vill uppmana alla att nominera, det är vår demokratiska möjlighet som medlemmar att vara med och styra facket, säger Malin Palm.

Hon sitter i förbundets centrala valberedning som förbereder alla val ska genomföras i de nya avdelningarna. Varje avdelning ska utse ordförande, sekreterare och ledamöter till avdelningsstyrelsen, valberedning och revisorer, men också ombud till förbundsmöte och representantskap. På förbundsmöte och representantskap möts förtroendevalda från alla avdelningarna.

Det går att nominera personer till de nya uppdragen fram till 31 januari 2023. Nomineringen görs digitalt via Mina sidor. Årsmöten där valen genomförs sker i februari.

Sökes: engagerade personer

– Det behövs personer som verkligen vill engagera sig så att avdelningarna kommer i gång, vi vill inte bara ha namn på ett papper. Det viktigaste är engagemanget, den som är ny kan vi alltid klä på kunskapen, säger Malin Palm.

Malin Palm tillhör i dag avdelning Kristinehamn och var med på kongressen och fattade beslutet om branschavdelningar.

– Det vi hoppas på är att få ett aktivt engagemang ända från arbetsplatsombud och klubbar och upp till avdelningarna. Där kommer vi att prata om branschfrågor och det blir avdelningen själv som bestämmer vilka frågor som är viktigast att jobba med, säger Malin Palm.

Fastighets nya organisation

Som medlem i Fastighets tillhör du en avdelning. Avdelningen är den fackliga och demokratiska mötesplatsen för medlemmar och förtroendevalda i branschen.

De nya avdelningarna baseras på bransch och var du jobbar:
Fastighet
Städ
Samhall
Ideella och idéburna företag (till exempel Folkets hus samt idrottsanläggningar)
Fönsterputs och specialservice (sanering)

Medlem som inte jobbar just nu
Den som är medlem men inte är knuten till en arbetsplats kommer att tillhöra en branschavdelning som alla andra. Det kan till exempel gälla personer som är arbetslösa, har sjukersättning eller aktivitetsersättning.
Förbundet skickar brev till medlemmar som behöver komplettera uppgifterna i medlemsregistret med uppgift om tidigare arbetsgivare.

Läs mer här.