De båda driftteknikerna fick svullnad i båda händerna efter sitt arbete som de utförde förra tisdagen 6 december.  De fick föras akut till sjukhus och arbetsplatsen spärrades av.

En medicinsk bedömning kom fram till att det rörde det sig om en snabbt spridande infektion, enligt den anmälan om olycksfall som arbetsgivaren Consilium Safety i Årsta skickat till Arbetsmiljöverket. Händelsetypen som anges är ”smitta”.

Fick opereras flera gånger

Enligt anmälan var de båda teknikerna fortfarande vakna och talbara, men befann sig fortfarande under medicinsk vård tre dagar efter olyckan. Då bedömdes det medicinska läget fortfarande som föränderligt.

De båda driftteknikerna har fått antibiotikadropp och ska ha genomgått flera operationer. 

”Vi arbetar nu enligt den process och de rutiner vi har för denna typ av händelser. Av hänsyn till de inblandade väljer vi att inte kommentera detta ärende mer än så”, skriver Malin Cardemar, kommunikations- och marknadschef på Consilium Safety Group, i ett mejlsvar till Fastighetsfolket.