Samhalls vd Sara Revell Ford inledde vid en paneldebatt i samband med att bolaget höll stämma i torsdags. Bolaget hade ställt frågan hur fler personer med funktionsnedsättning kan få anställning.

– Vi är många som vill se en mer inkluderande arbetsmarknad. Men samtidigt så ser vi hur kraven skärps, och hur personer som har barriärer till arbetsmarknaden hamnar ännu längre bak i kön på vägen till ett arbete, sa hon.

Samhall hade bjudit in

Samhall hade bjudit in till diskussion på ett frukostseminarium före stämman. I panelen satt både företrädare för Samhall och andra sociala företag, tillsammans med organisationen Funktionsrätt Sverige. Dessutom deltog Fastighets ombudsman Nicklas Nilsson. 

De olika företrädarna för bolag framhöll att arbetsmarknaden borde erbjuda stora möjligheter också för personer med funktionsnedsättning, även om tjänsterna måste anpassas. Bland annat ser man stora möjligheter att skapa tjänster genom offentliga upphandlingar, samtidigt som vissa sociala företag riktade kritik mot hur lönebidragen är utformade.

Arbetsgivare behöver mer kunskap

Men Nicklas Nilsson framhöll vikten av att arbetsgivarna ska ha tillräcklig kunskap och vilja att ta emot personer med funktionsnedsättning. Han förklarade att de anställda annars kan råka illa ut.

– Jag har sett när de far så illa att jag får ont i magen. Det pratas om att ta bort Samhall och bara ha privata företag vilket jag absolut inte tror på, sa Nicklas Nilsson.

Han återgav ett exempel där en arbetsgivare hade tvingat den anställda med funktionsnedsättning att betala arbetsgivarens egna privata räkningar för att få behålla jobbet, och förklarade att det finns många fall av liknande utnyttjande. 

Samhall förtjänar beröm

Samtidigt menar han att Samhall nu också förtjänar beröm för sitt arbete under den nya ledningen. 

–  Just nu när vi hör av oss så är det ”kom in och hjälp oss att bli bättre”. Så vi ser jättemycket fram emot att samverka. 

Niklas Mårtensson, generaldirektör för Funktionsrätt Sverige framhöll att det också finns en rad andra förändringar som måste göras. Det handlar både om att Arbetsförmedlingen och dess handläggningstider behöver fungera bättre, och att den handledning och hjälp som funktionsnedsatta får av myndigheter och vård borde bli bättre.

Stämman pågick under torsdagen.