Fastighets och Ideella och idéburna organisationer hos Arbetsgivaralliansen kom överens om det nya avtalet i tisdags. Avtalet ger medlemmar som jobbar som fastighetsskötare, vaktmästare eller städare åt exempelvis samfund eller hembygdsföreningar löneökningar på 1 167 från och med den 1 maj 2023.  Lägstalönerna höjs med 1 351 kronor från och med den 1 maj 2023. Nästa år höjs lägstalönerna och utgående löner med 978 kronor.  

– Vi är extra nöjda med låglönesatsningen och att vi tagit den fajten hela vägen ut, säger Nicklas Nilsson, avtalsansvarig på Fastighets. 

Ska inte utsättas för påtryckningar

Ungdomslönerna höjs med avtalets värde, med 4, 1 procent första året och med 3,3 procent under avtalets andra år.

– Vi fick också igenom vårt yrkande om att beredskap ska förhandlas med lokal part. När det saknas lokal part ska förhandling ske mellan arbetsgivare och berörd region inom Fastighetsanställdas förbund. Våra medlemmar ska inte kunna utsättas för påtryckningar från arbetsgivaren att gå på med på saker som de inte riktigt vill, säger Nicklas Nilsson. 

Även på detta avtalsområde fick Fastighets igenom sitt yrkande om att medlemmarna ska kunna välja om de vill använda semesterdagstillägget till lediga dagar eller extra pensionsavsättningar istället. 

Kan byta ut arbetsfria dagar

Permissionsreglerna ändras i nya kollektivavtalet. Nu kan Fastighets medlemmar bland annat få permission när någon nära anhörig blir sjuk. Tidigare gällde den möjligheten bara om det var en nära anhörig som bodde hemma hos arbetstagaren som blev sjuk.

– Det strök vi för det var otidsenligt, säger Nicklas Nilsson. 

Fastighets fick också igenom en möjlighet att byta ut arbetsfria dagar som Kristi himmelsfärd och nationaldagen mot andra dagar. Det kallar Nicklas Nilsson för banbrytande. 

– Om man vill kan man nu byta ut de arbetsfria dagarna mot andra dagar, som till exempel när Ramadan infaller eller om man vill åka på bockjakten i augusti. 

Arbetsgrupp om friskvård

Fastighets fick å sin sida gå med på arbetsgivarens yrkande om att utöka uppsägningstiden från en till två månader för den som varit anställd i två år. 

– Sedan har vi en arbetsgrupp som ska titta på friskvård och deltidspension inom avtalsområdet under den här avtalsperioden, säger Nicklas Nilsson. 

Maria Arrefelt, förhandlare på Arbetsgivaralliansen, är också nöjd med förhandlingarna.

– Det har varit en konstruktiv dialog mellan oss parter och en god stämning. Det är viktigt, för vi kommer att ses igen. Vi har ju till exempel en arbetsgrupp som snart ska påbörja ett arbete.

”Är inget arbetstidskonto”

Även Maria Arrefelt lyfter fram de förändrade permissionsreglerna och ändringarna vad gäller beredskap som något positivt, liksom möjligheten att kunna byta ut arbetsfria dagar mot andra dagar.

– Vi ska ju också fortsätta diskutera friskvård och deltidspension i arbetsgrupper. Det är frågor som kan behöva få ta lite mer tid i för att fundera på modeller och hur det ska se ut framåt.

Maria Arrefelt understryker att möjligheten att omvandla semesterdagstillägget till lediga dagar eller extra pensionsinbetalningar inte är något arbetstidskonto.

– Det är mer av en möjlighet, som man kan komma överens om på lokal nivå, säger hon.