Målarnas strejk är den första att bryta ut i avtalsrörelsen 2023. Nu är 390 målare uttagna i strejk på 22 arbetsplatser. Den 24 maj tas ytterligare 488 av Målarnas medlemmar ut i strejk.

Nu varslar även Fastighets om sympatistrejk för samtliga snickare på AB Kristianstadbyggen. 

Konflikt om vem som ska få kalla sig målare

Kärnan i konflikten gäller vad en målare är. Arbetsgivarorganisationen Måleriföretagen vill att företagen ska kunna välja vem som får kallas målare.

Facket däremot menar att ett slopat krav på yrkeskompetens kommer att försämra yrkets status och leda till lägre löner.

– Vi kan aldrig acceptera att arbetsgivaren underminerar yrkeskompetenser. I slutänden handlar det om att arbetsgivaren vill få billigare arbetskraft, säger Joakim Oscarsson, avtalsansvarig på Fastighets. 

”Vi måste stå upp för varandra”

Snickaren Evert Bischof är tillsammans med ett tiotal andra på AB Kristianstadsbyggen redo att gå ut i sympatistrejk för målarna. 

– Det här är en viktig fråga även för oss snickare. Jag har mitt yrkesbevis och det är viktigt för att upprätthålla yrkets status. Vi måste stå upp för varandras yrkesstolthet när arbetsgivarna vill försämra våra villkor, säger Evert Bischof. 

Fastighets sympatistrejk gäller från och med den 26 maj 2023 kl 12.00.