1. När händer det?

Under avtalsrörelsen. Facket kan varsla om stridsåtgärder när det centrala kollektivavtalet har slutat att gälla och ingen överenskommelse med arbetsgivarna har gått att nå. För dig som jobbar i fastighetsbranschen eller som sanerare går avtalet ut den sista mars. För dig som är städare i entreprenadföretag går det stora städavtalet ut den sista maj.

2. Vadå varsla?

Varsel är en förvarning om stridsåtgärden. Minst sju arbetsdagar innan en planerad strejk bryter ut måste facket meddela arbetsgivaren och även statliga Medlingsinstitutet. Samma gäller arbetsgivaren om den planerar att lockouta anställda.

3. Vad ska Medlingsinstitutet göra åt det?

Myndigheten har statens uppdrag att försöka bevara freden på arbetsmarknaden. Där finns cirka 30 personer som är beredda att medla mellan fackförbund och arbetsgivarorganisationer som inte kommer överens om kollektivavtalet.

4. Hur går en strejk till?

Facket bestämmer vilka arbetsplatser som ska strejka. Om din arbetsplats blir uttagen ska inget arbete utföras där. Fackförbunden brukar ställa ut strejkvakter vid arbetsplatser som är uttagna för att se till att ingen bryter mot strejken.

Liten ordlista

Strejk. Fackets skarpaste vapen. Arbetet läggs ner helt i ett fackförbund, i en hel bransch, på utvalda företag eller bara för vissa nyckelpersoner.

Blockad. Facket kan också varsla om att inget arbete får utföras på övertid eller mertid. Nyanställningar och inhyrning av personal kan också blockeras av facket.

Lockout. Arbetsgivarnas svar i en konflikt. Avstängning av anställda från arbetsplatsen utan att de får lön. Dock får de som är med i facket och drabbas av lockout ersättning på samma villkor som de som är uttagna i strejk.

5. Vem berättar vad som gäller på mitt jobb?

I första hand ska du vända dig till ditt fackförbund för att informera sig om vad som gäller när strejk eller lockout bryter ut. Det kan handla om praktiska frågor, hur man får ersättning, hur man ska hantera företagsbilar eller annan utrustning som är arbetsgivarens och som du annars brukar använda i jobbet.

6. Måste jag strejka?

Enligt fackets stadgar är du som medlem skyldig att delta i en varslad strejk. Fackförbundet kan därför utesluta den som väljer att arbeta. Din arbetsgivare får inte försöka övertala fackmedlemmar att arbeta trots strejk.

7. Får jag lön när jag strejkar?

Nej. Däremot har du rätt till ersättning från facket under strejk och lockout. Fastighets förbundsstyrelse beslutar om reglerna för ersättning vid varje konflikt. Facket kan därför ge information om hur mycket pengar det handlar om i ditt fall. Du behöver inte skatta för ersättningen.

8. Hur länge kan strejken hålla på?

Den kan fortsätta så länge fackets strejkkassa räcker för att ersätta medlemmarna för sin förlorade arbetsinkomst. Men den bryts så fort facket och arbetsgivarna har kommit överens.

9. Jag har en kompis som inte är med i facket …

Oorganiserade brukar inte tas ut i strejk. De har ingen skyldighet att strejka, men rätt att delta/ta tjänstledigt. Arbetsgivaren kan inte tvinga dem att utföra jobb (strejkbryteri). De får ingen lön om de inte arbetar, och inte ersättning från facket om de strejkar eller blir lockoutade. Du kan alltid fråga kompisen om hen inte ska gå med i facket.