Kim Nilsson är huvudskyddsombud på Uppsalahem och står bakom en anmälan till Arbetsmiljöverket. Han bekräftar att obehöriga tar sig in i Uppsalahems allmänna utrymmen.

Det räcker inte att fastighetsskötare har med sig telefonen och kan dra sig undan för att ringa ett vaktbolag, anser han. Personalen vill ha personlarm för att känna sig säkra. 

– Om man plockar upp telefonen kan det leda till att situationen eskalerar, säger Kim Nilsson.

Narkotikahandel i garagen

Men arbetsgivaren Uppsalahem säger nej till larm eftersom man menar att dagens utrustning är tillräcklig. Där bolaget bedömer att det finns en större risk för hot kan man ibland få gå två och två. 

Kim Nilsson tycker att det är fel väg att gå. 

Han menar att personalen, särskilt vintertid, kan hamna i obehagliga situationer när de ska utföra arbeten i garage eller andra allmänna utrymmen. Där bedrivs det ibland narkotikahandel. Problemet är spritt över flera olika områden i staden där det kommunala bostadsbolaget har fastigheter. 

Enligt rapporter som finns bifogade i anmälan har de anställda flera gånger upplevt obehagliga situationer. Vid något tillfälle har en person visat en kniv för personalen, och enligt en annan rapport har en anställd blivit slagen.

”Det är obehagligt för personal som jobbar med skötsel som känner sig livrädda för vad som kan hända”, står det i anmälan.

Nej till larm

Kim Nilsson bekräftar att situationen verkligen har varit psykiskt påfrestande.

– Men det är lite lugnare nu när det är sommar, det går i vågor.

– Men samhället blir inte direkt lugnare så jag tror att det kommer att komma upp fler saker.

Linda Ryttlefors är kommunikationschef på Uppsalahem. 

– Vår säkerhetschef har gjort bedömningen att larm inte behövs. Det finns områden där det sker incidenter och där får fastighetsskötarna i stället gå två och två vid behov.

Samtidigt menar Linda Ryttlefors att problemet inte är särskilt stort. 

– Jag vill verkligen tona ner det här. Det är inte ofta våra medarbetare blir utsatta.

Telefon räcker

Men har ni förståelse för att personalen vill ha larm eftersom de inte tycker att det känns bra att plocka fram sin telefon i en hotfull situation?

– Vår säkerhetschef har gjort bedömningen att telefonen är ett tillräckligt verktyg. Sedan får vi se vad Arbetsmiljöverket säger.

Kim Nilsson håller med om att de hotfulla situationerna inte äger rum särskilt ofta, men han menar ändå att Uppsalahem borde tänka om.

– Kostnaden för ett larm är småpengar i jämförelse med kostnaden för att en anställd kanske måste sjukskrivas på grund av hoten.

– Arbetsgivaren borde göra allt för att se till att personal mår bra på jobbet.

Arbetsmiljöverket har ännu inte hunnit behandla anmälan.