Alla anställda har rätt till ersättning från Försäkringskassan när deras barn är sjuka och behöver vård i hemmet, så kallad vab. 

Men föräldrar utnyttjar ersättningen olika mycket. I genomsnitt tog en kvinna ut tio dagars vab 2020, medan en man tog ut åtta dagar. Bland städarna var skillnaden mellan kvinnor och män ännu större.

Stor skillnad mellan kvinnor och män inom städ

Kvinnliga städare tar i genomsnitt ut 12,8 dagar. Manliga städare tar ut 8,8, bara lite mer än en genomsnittlig man. I genomsnitt tar alltså en kvinnlig städare ut fyra dagar mer i vab än en manlig städare – en ganska stor skillnad.

Bland fastighetsskötare och städledare är skillnaden mindre. Kvinnor tog ut 11,3 dagar och männen 8 dagar på ett år.

– Vi vet egentligen inte varför det ser ut så, säger Patrik Zetterberg, analytiker på Försäkringskassan.

– Vi vet för lite om arbetsförhållandena i yrket för att kunna säga något om det.

Därför vabbar tjänstemän mindre

Det skiljer sig också mycket mellan olika yrken. Chefer och tjänstemän tar i de flesta fall ut färre dagar än arbetare. Det gäller både kvinnor och män i den gruppen.

Försäkringskassan har inte frågat personer i olika yrken om hur de tänker kring uttag av vab, men enligt Patrik Zetterberg finns det flera möjliga faktorer som kan bidra till den stora skillnaden mellan yrken som kräver högre utbildning och yrken som inte kräver det.  

Han menar att det är vanligare att personer som jobbar på kontor kan ta med sig arbetet hem och jobba hemma trots att barnet är sjukt.

– I en del yrken har man ingen möjlighet att utföra sitt arbete i hemmet och liten flexibilitet i schemat, då behöver man ta ledigt för att vara hemma med barnet.

Ekonomin möjlig förklaring

Att kvinnor tar ut fler dagar i de flesta fall kan också ha flera förklaringar, som kultur på arbetsplatsen och samhällets normer. En är ekonomisk. Det finns ett tak för vab som gör att högavlönade personer förlorar mer i inkomst på att vara hemma med barn. Det innebär att familjen förlorar mindre pengar om den med lägst lön är hemma.

– ­Vi ser också att chefer i allmänhet är äldre och har större barn, som de kanske inte behöver vara hemma med på samma sätt, säger Patrik Zetterberg.

Så mycket vabbade olika yrken

Kvinnor som vabbade mest, uppdelat på yrkesgrupp och antal dagar:

 1. Tidningsdistributörer, vaktmästare och övriga servicearbetare: 16
 2. Barnskötare och elevassistenter m fl: 13,7
 3. Montörer: 13,2
 4. Lastbils- och bussförare: 13,2
 5. Lagerpersonal och transportledare m fl: 13
 6. Städare och hemservicepersonal: 12,8
 7. Växtodlare inom jordbruk och trädgård: 12,6
 8. Smeder och verktygsmakare m fl: 12,6
 9. Snabbmatspersonal, köks- och restaurangbiträden m fl: 12
 10. Resesäljare, kundtjänstpersonal och receptionister m fl: 11,6

Män som vabbade mest, uppdelat på yrkesgrupp och antal dagar:

 1. Bil-, motorcykel och cykelförare: 12,4
 2. Brevbärare och postterminalarbetare: 11,1
 3. Barnskötare och elevassistenter m fl: 10,4
 4. Naprapater, sjukgymnaster och arbetsterapeuter m fl: 9,8
 5. Tidningsdistributörer, vaktmästare och övriga servicearbetare: 9,7
 6. Snabbmatspersonal, köks- och restaurangbiträden m fl: 9,7
 7. Lagerpersonal och transportledare m fl: 9,6
 8. Kockar och kallskänkor: 9,5
 9. Resesäljare, kundtjänstpersonal och receptionister m fl: 9,4
 10. Målare, lackerare och skorstensfejare m fl: 9,4