Min första bostad var en hyrestvåa i ett miljonprogramområde söder om Stockholm. Ett förstahandskontrakt som jag fick efter att ha stått i bostadskö i mindre än ett år. En utopi idag.

För många med låg inkomst är sökandet efter en bostad en ständig utmaning. Med höga hyror och tuff konkurrens på den redan begränsade bostadsmarknaden. Detta förstärks av bristen på prisvärda alternativ och långa bostadsköer.

Det är idag nästintill omöjligt för hushåll med små inkomster och kort tid i bostadskön att komma in på bostadsmarknaden. Samtidigt tvärnitar byggandet av nya bostäder.

De som verkligen skulle behöva ha ett boende har inte den ekonomiska förmågan

Fakta visar att låginkomsttagare och unga vuxna får allt svårare att skaffa egna lägenheter. De som verkligen skulle behöva ha ett boende har inte den ekonomiska förmågan att kunna skaffa en rimlig bostad till en rimlig kostnad inom rimlig tid.

Bristen på billiga hyresrätter är ett växande problem. Av en studie från Region Stockholm framgår att 70 procent av länets hushåll saknar möjlighet att köpa en nybyggd bostadsrätt, 60 procent har inte råd med en ny hyresrätt och 90 procent har inte råd med ett nytt småhus. 

Dessutom räcker oftast de låga lönerna för exempelvis städare inte till hyran och restiderna till arbetet blir orimligt långa, då de inte har råd med bostäder nära arbetet, som ofta är i de centrala delarna av staden.

Årets hyresförhandlingar gör inte saken bättre. Hyresgästföreningen menar att ur hyresgästernas perspektiv är de de tuffaste på hela 2000-talet. 

Det är tydligt att unga och de med lägst inkomst drabbats hårdast av det ekonomiska läget och båda grupperna lever från början med mindre marginaler. 

Så hur bygger vi bostäder – hyresrätter, bostadsrätter och villor – som människor har råd att bo i?

För övrigt tycker jag att

fler politiska reformer behövs för att stärka de hushåll som har allra lägst inkomster. Men i höstens budget planerar i stället regeringen ett miljardregn över de som redan har mest. Hur ska vanligt folk klara sig i de tuffa ekonomiska tiderna?