2008 avskaffade Moderaterna med stöd av Miljöpartiet behovsprövningen av arbetskraftsinvandrare. Nu skulle det vara fritt fram för företag att rekrytera arbetskraft från hela jorden. Människor strömmade till Sverige, för att studera och för att jobba.

Löftet som vi hade fått var att om vi jobbade hårt och behöll vår anställning, så skulle vi få stanna i Sverige. Många av oss tog hit våra respektive. Vi rotade oss här, började lära oss språket och våra barn fick gå i svensk förskola och skola.

Vi har inte brutit några löften. Vi kom till Sverige och vi jobbade hårt, både på våra arbetsplatser och för att etablera oss i samhället.

Borde omfattas av svenska modellen

Nu vill Moderaterna bryta det löfte som de gav oss. När man nu höjer lönegolvet till 27 360 kr lägger man ribban över de kollektivavtal som sätter våra löner. I framtiden kommer lönekravet öka till 34- 35 000kr som är medianlönen.

I Sverige råder den svenska modellen, en tanke om att löner och villkor ska förhandlas av arbetsmarknadens parter, inte av politiker och politiska partier. Hur kan det då komma sig att politikerna ska lägga sig i just migrantarbetarnas löner? Omfattas inte vi av den svenska modellen? Varför ska vi behandlas på detta godtyckliga och diskriminerande sätt? Vi har inte brutit några löften. Vi kom till Sverige och vi jobbade hårt, både på våra arbetsplatser och för att etablera oss i samhället.

En osvensk rasism

Om Sverige väljer att utvisa oss, så utvisar man människor som jobbar med viktiga samhällsuppgifter. Har Sverige råd att förlora denna arbetskraft mitt i en lågkonjunktur, när kurvorna pekar nedåt? Näringslivsorganisationer som Svenskt Näringsliv, Timbro och Almega är kritiska till regeringens utvisningsplaner. Företrädare för företag inom exempelvis städning menar att beslutet kan drabba deras branscher hårt. Även undersköterskor inom den hårt pressade sjukvården planeras att utvisas.

Nu möts vi av brutna löften, nationalism, chauvinism och rasism. Det är osvenskt, ovärdigt och pinsamt.

Vi kom till Sverige för att vi ville bo i ett fritt land där olika människor har rätt att leva och verka och bygga sin framtid. Nu möts vi av brutna löften, nationalism, chauvinism och rasism. Det är osvenskt, ovärdigt och pinsamt. 

Vi kräver att regeringen undantar etablerade arbetsmigranter från det nya lönegolvet och respekterar vår rätt till arbete. Vi vill fortsätta med våra jobb och familjeliv i Sverige och menar därför att regeringen bör följa den svenska modellen och låta lönebildningen vara en fråga mellan arbetsmarknadens parter.