Det kan verka logiskt att inte putsa utsidan av ett fönster mitt under en storm. Men på Eriks Fönsterputs åker fönsterputsare ut även i hårt väder.

– Det kan vara farligt att stå på en stege och putsa fönster även under normala förhållanden. Jag har själv slagit armen ur led på det sättet. Och då ska man tänka på att vissa stegar går över fem meter, säger Niclas Bildtgård, skyddsombud på bolaget. 

– Om det dessutom blåser storm ökar riskerna väldigt mycket. 

Eriks Fönsterputs är noga med att de inte tvingar någon medarbetare att putsa fönster i stormigt väder, man kan också stämpla ut eller utföra arbete på den depå som verksamheten utgår ifrån. Problemet är att det blir mindre betalt då.

Provision bakom risktagande

Företaget har ett speciellt lokalt avtal som ger provision – extra betalt – för varje utförd fönsterputsning hos kund. Och därför väljer många att ändå sätta sig i bilen och utföra arbetet i förhållanden som egentligen är olämpliga. 

– Kunderna gillar ju egentligen inte heller att arbetet utförs under storm. Men arbetsgivarna har lagt ansvaret för säkerheten på de anställda, som ofta åker ut ändå, säger Niclas Bildtgård.

Skyddsstopp skulle hindra olyckor

Lösningen blev att lägga ett skyddsstopp en stormig dag i november då prognosen visade vindar på över 25 sekundmeter. Skyddsombuden beordrade helt enkelt de anställda att lägga ner arbetet med hänvisning till att det annars är fara för liv och hälsa. Något som arbetsgivaren motsatte sig. 

I en dialog som senare har skickats till Arbetsmiljöverket framgår att arbetsgivaren inte godkänner skyddsstoppet. 

”Då det finns andra uppgifter att göra på depån som ingår i månadslönen förstår jag inte hur detta är ett arbetsstopp? Det står tydligt i det lokala avtalet om vad som ingår i månadslönen. Vill man inte putsa i detta vädret kan man välja på att stämpla ut men ingen ersättning utgår”, skriver HR-chefen i en dialog med skyddsombuden. 

Ska fortsätta med stopp

Inte heller Arbetsmiljöverket valde att gå på skyddsombudens linje. Men Erik Bildtgård menar att stoppet fyller en viktig funktion och att det faktiskt handlar om liv och hälsa. 

– Blir det storm kommer vi även i fortsättningen att lägga skyddsstopp. I dialog med det regionala skyddsombudet har jag fått bekräftat att det var korrekt. Nästa gång kommer vi att fokusera tydligare på arbete på stege. Då kanske det blir inspektion från Arbetsmiljöverket, säger Niclas Bildtgård. 

Fastighetsfolket har sökt HR-chefen på Eriks Fönsterputs för en kommentar.

Skyddsombudsstopp

Om det finns en omedelbar och allvarlig fara för arbetstagares liv eller hälsa har du som skyddsombud rätt att avbryta arbetet. Det kallas för skyddsombudsstopp och regleras i Arbetsmiljölagen, 6 kapitlet, § 7. 
Håller arbetsgivaren med om att det är fara för liv och hälsa accepteras stoppet och arbetet startar inte förrän det är säkert. Håller arbetsgivaren inte med så kontaktas Arbetsmiljöverket som får avgöra om stoppet ska stå kvar eller inte. 
Ofta blir det en inspektion, men det kan också avgöras per telefon. 

Båda parter kan överklaga Arbetsmiljöverkets beslut.