Det så kallade rut-avdraget infördes för snart 17 år sedan, år 2007. Rut-avdraget innebär att privatpersoner kan köpa exempelvis hemstädning och fönsterputs, mot att staten ersätter halva arbetskostnaden. Ända sedan rut-avdraget infördes har antalet privatpersoner som nyttjat möjligheten att köpa hushållsnära tjänster ökat.

Trendbrott

Men år 2023 syns ett trendbrott. Då gick uttaget av rut ner med totalt 3 procent i jämförelse med året innan. Det visar den så kallade Rutindikatorn som Almega Hemserviceföretagen gör, efter sammanställning av uppgifter från Skatteverket.

Uttaget av rut-avdrag har tidigare ökat med flera hundra miljoner kronor för varje år det har funnits.

Ulrika Lorentzi, utredare på LO

Ulrika Lorentzi, utredare på LO som för ett år sedan presenterade rapporten Om rutavdraget avskaffas, konstaterar att det visserligen är en ganska liten minskning i procentenheter.

– Men med tanke på att uttaget av rut-avdrag för varje år det har funnits har ökat med flera hundra miljoner kronor så är det ändå ett tydligt trendbrott.

Påverkas av konjunktur

Hon antar att det har att göra med lågkonjunkturen och att många hushåll är ekonomiskt pressade. 

– Köp av ruttjänster är en konsumtion som människor avstår från när de har mindre pengar. Men de allra rikaste får nu ännu mer skattepengar att renovera och städa sina hem med, säger Ulrika Lorentzi.

Porträtt på Ulrika Lorentzi i glasögon och en svart skjorta.
Ulrika Lorentzi, LO.

Hon syftar på att regeringen har beslutat att höja taken för både rut och rot till 75 000 kronor per avdrag från den 1 juli i år. Det kommer innebära att en person kan göra rut- och rotavdrag på totalt 150 000 kronor årligen. Enligt promemorian till regeringsförslaget kommer det att minska skatteintäkterna med 960 miljoner kronor under 2024.

Hemstädning vanligast

Nästan hälften av utbetalningarna av rut-avdraget går till den tiondelen av befolkningen som har de högsta inkomsterna, visar LO:s rapport. 

Under 2023 betalades nästan 7,4 miljarder kronor ut i avdrag för samtliga rut-tjänster, enligt Skatteverket. Hemstädningen stod för 68 procent av dessa och subventionerades med drygt fem miljarder kronor i rut-avdrag. 

Ojämlikt fördelat

Regeringspartierna med stöd av Sverigedemokraterna är för rut-avdraget med argument att det minskar svarta tjänster, ökar efterfrågan och öppnar arbetsmarknaden för personer som står långt ifrån den, som exempel utlandsfödda kvinnor. 

LO-rapporten från i fjol visar dock att rutavdraget inte har lett till någon positiv förändring för detta. LO vill i stället att rut-avdraget avskaffas eftersom man anser att det kostar mycket och fördelas ojämlikt över såväl landet i stort som mellan olika samhällsgrupper. Dessutom riskerar det att leda till att offentligt finansierad omsorg inte fördelas efter behov, menar LO. 

– Även om antalet vita städtjänster som köps av privatpersoner har ökat sedan införandet, så finns det ingen granskning av huruvida de anställda i dessa bolag får sin lön svart eller vitt, säger Ulrika Lorentzi.

Rut

Rutavdraget infördes den 1 juli år 2007 av regeringen Reinfeldt. Rut är en förkortning, så kallad akronym, för Rengöring, Underhåll och Tvätt.

Rut innebär att den som köper hushållsnära tjänster, till exempel städning, trädgårdsarbete, flyttjänster och omsorg, kan få avdrag för halva (50 %) arbetskostnaden på max 75 000 kronor om året. 

Statens kostnad för avdraget har ökat varje år sedan det infördes ända tills i fjol, då det för första minskade med tre procent jämfört med 2022.

Höjning av taket

Från den 1 juli i år har regeringen beslutat att tillfälligt höja rotavdraget, som rör bland annat bygg- och renoveringstjänster, med 25 000 kronor till 75 000 kronor. Det beräknas kosta ungefär 1 miljard kronor i uteblivna skatteintäkter. 

Därutöver kommer regeringen att separera de båda avdragens tak så att det kommer att bli möjligt att göra avdrag på 75 000 kronor för rot och 75 000 kronor för rut, tillsammans totalt 150 000 kronor. Tidigare har dessa två tak suttit ihop, det vill säga den som använt t ex 50 000 kronor för rot har haft 25 000 kronor kvar att använda för rut.