De har lite olika ingångar på inkluderingsfrågor, de tre experterna som nu är på plats i komplett skara på Samhalls huvudkontor i Stockholm sedan i början av maj.

– Jag har jobbat länge med rasism och inkludering utifrån etnisk mångfald. Erik Hedin är specialist inom digital tillgänglighet och Maria Johansson är specialist inom funktionsrätt, förklarar Seher Yilmaz, en av de tre nyanställda.

Vad är inkludering?

Inkludering handlar om att alla människor, oavsett deras egenskaper, ska kunna delta fullt ut i samhället.

Det innebär att alla, oavsett till exempel ålder, kön, sexuell läggning, religion, etnicitet, funktionsnedsättning eller socioekonomisk status, har rätt till att vara delaktiga och känna sig accepterade.

Förändringar redan påbörjade

Förhoppningen är att detta breda grepp på temat inkludering ska leda till att experterna bidrar till att se på Samhalls verksamhet med nya ögon och därmed utveckla hela bolagets arbete med frågorna.

Det nyinrättade expertcentrumet har redan satt i gång att arbeta, rent konkret.

– Erik och jag har varit på Samhall lite längre, och Maria kom i början av maj. När Erik började här insåg han snabbt att intranätet enbart kan nås av tjänstemännen, säger Seher Yilmaz.

Gemensam portal

Det är inte optimalt ur inkluderingsperspektiv, tycker hon. Det blir onödigt krångligt när all information ska gå via första linjens chefer.

– Det handlar också om känslan av gemenskap, att vi alla är en del av en och samma arbetsplats. Vad ger det för signaler till de anställda som inte har tillträde till intranätet?

Porträtt på Seher Yilmaz.

Vi vet att det som mäts också är det som blir gjort. Därför kommer vi utveckla metoder för att på olika sätt mäta och konkret följa upp graden av inkludering på Samhall.

Seher Yilmaz

Redan nu har Expertcentrum jobbat fram Portalen, som ligger öppen för alla – även för den som ännu inte jobbar på Samhall.

– På Portalen har vi också jobbat genomgående med digital tillgänglighet och har exempelvis teckenspråkstolkat alla videoklipp, berättar Seher Yilmaz.

Medveten om kritik

Hon är medveten om den kritik som under många år funnits mot Samhall och som bland annat Fastighetsfolket rapporterat om vid åtskilliga tillfällen: att fokus på affärsmässighet har gått före samhällsuppdraget att skapa meningsfulla och utvecklande arbeten åt personer med funktionsnedsättning.

Vi vet att vi har ett stort arbete framför oss.

Seher Yilmaz, Specialist jämlikhet och inkludering.

Detta lyfte även Riksrevisionen i sin granskning som presenterads i fjol. Seher Yilmaz välkomnar den utredning som nu är på gång.

– Vi vet att vi har ett stort arbete framför oss. Samhall är ett bolag som finns i hela landet med nästan 25 000 anställda och vårt mål är att kunskapsnivån om inkludering ska lyftas precis överallt. Samtidigt känns det fantastiskt att få arbeta med dessa frågor på ett bolag där själva kärnuppdraget är just att jobba för inkludering, säger Seher Yilmaz.

Mer ska mätas

Nu kommer de tre anställda på Expertcentrum bland annat att bjuda in till interna forum för kunskapshöjning och ökat lärande, utveckla utbildningar och lyfta positiva exempel från olika delar av Samhall som kan inspirera andra.

– Vi kommer också att se över och bidra med våra perspektiv och kunskaper till olika strukturer och processer i verksamheten.

Hur ska ni kunna se om ert arbete faktiskt ger resultat?

–  Vi vet att det som mäts också är det som blir gjort. Därför kommer vi utveckla metoder för att på olika sätt mäta och konkret följa upp graden av inkludering på Samhall, säger Seher Yilmaz.

Även arbeta utåt

Expertcentrums arbete stannar dock inte inom Samhalls väggar. I det uppdrag som bolaget har från staten är målet att minst 1 500 av de anställda varje år ska gå vidare till nya jobb på den reguljära arbetsmarknaden. 

Det ställer även krav på öppenhet hos de företag som rekryterar, så att de anställer personer med funktionsnedsättning, menar Seher Yilmaz.

– Här kan Samhall spela en viktig roll för att inkluderingsfrågor i arbetslivet ska komma mycket högre upp på agendan än i dag.

Samhalls nyinrättade Expertcentrum består av:

  • Maria Johansson, specialist funktionsrätt
    Tidigare förbundsordförande för DHR, ordförande för samarbetsorganisationen Lika Unika och för FQ, Forum – Kvinnor och Funktionshinder. Bland senare års anställningar kan nämnas jämlikhetsstiftelsen Make Equal och Fonden för mänskliga rättigheter.
  • Seher Yilmaz, specialist jämlikhet och inkludering
    Tidigare ansvarig för inkludering på SVT, ordförande för stiftelsen Rättviseförmedlingen. Författare till böckerna ”Vad jag pratar om när jag pratar om rasism” samt ”Om rasism”. Och ”Vägen framåt – ett läromedel för elever på högstadiet”.
  • Erik Hedinspecialist digital tillgänglighet
    Projektledare inom digital media, certifierad tillgänglighetsspecialist och utbildad formgivare. Har bland annat lett utvecklingen av SVT Play som blev en tillgänglighetscertifierad tjänst 2012 och vunnit tv-priset Kristallen för tjänsten Tydligare tal.