Studien, som genomförs av IVL Svenska miljöinstitutet handlar om att kartlägga arbetsmiljörisker inom städyrket och målet är att ta fram kunskapsunderlag för att vidareutveckla webbplatsen Allt om städ.
– Vi har försökt förstå vilka arbetsmiljörisker som finns och hur man kan åtgärda dem, säger Ann-Beth Antonsson, en av forskarna bakom projektet.

Foto: Maja Brand

”Fönsterputsare behöver arbetsmiljöutbildning”

Arbetsmiljö

Tillsammans med kollegan Lisa Schmidt har hon tittat på bland annat fallskador, som är den vanligaste arbetsskadan bland städare, men också arbetsmiljörisker vid fönsterputs, maskinstäd, hemstäd och sexuella trakasserier, hot och våld.

Som en del i arbetet anordnades en workshop i april för att presentera delar av resultatet och fylla på med ytterligare synpunkter. Deltagarna var bland annat från Arbetsmiljöverket, Prevent, fackförbundet Kommunal och arbetsgivarorganisationen Almega. Dessutom deltog flera representanter från Fastighets.
– Det var intressant. Något som var nytt för mig var förslitningsskador i handleder för fönsterputsare, och att det finns så få utbildningar på området, säger Annelie Pettersson, arbetsmiljöombudsman i Fastighets region Ost.

Det är tidigare konstaterat att de som arbetar med att putsa fönster betraktar det som en tung arbetsuppgift där det finns risk för belastningsskador. Ofta måste fönsterputsarna dessutom uppfinna nya arbetsmetoder eftersom glastäckta fasader och innergårdar kan vara svåråtkomliga.
– Det eventuella behovet av en yrkesutbildning är en fråga för branschen men vi kan konstatera att det många gånger används arbetsmetoder som inte är ergonomiskt bra, säger Ann-Beth Antonsson.

Dessutom diskuterades vikten av bra arbetsskor för att undvika halkskador, och om ackordsarbete ökar stressen och skaderisken.

Brist på introduktion – mer regel än undantag för städare

Arbetsmiljö

En annan fråga som togs upp på workshoppen var problemen med maskinstädning.
– Vi ställde frågan varför det inte finns någon partsgemensam arbetsgrupp för städmaskiner som det finns på andra områden. Det skulle behövas en grupp, med deltagare från båda sidor, som tittar på till exempel ergonomi och jobbar för att ta fram en produktstandard, säger Annelie Pettersson.

I dagsläget finns inte heller någon norm för städutrymmen vilket gör att dessa utrymmen ofta glöms bort i byggplanerna.
Resultaten från temadagen och övriga delar av studien ska nu sammanställas. därefter tar Prevent över ansvaret för hur de insamlade kunskaperna ska läggas in i webbplatsen Allt om städ.

Allt om städ

  • Webbplatsen Allt om städ handlar om städning och arbetsmiljö. Den har funnits i flera år och riktar sig till såväl städare som chefer, skyddsombud, upphandlare och arkitekter.
  • Informationen har tagits fram av IVL Svenska miljöinstitutet genom aktionsprogrammet för optimal ergonomi och färre arbetsskador vid städning.
  • Finansieringen kommer från Afa försäkring och Stiftelsen IVL.