Granskningen, som pågått i ett år, har berört företag i Stockholmsområdet och i södra Sverige. Bara 24 klarade sig utan anmärkning.
– Den oseriösa delen har fått ett annat utseende. När Skatteverket blivit bra på att genomskåda fusk har de oseriösa fått hitta nya sätt att dölja svartarbete, säger Pia Bergman, nationella samordnare på Skatteverket.

städning, städare, genre, städ, kontor, kontorsstädning

Så kollar du om städföretaget fuskar

Så funkar det

Vid tidigare specialgranskningar av städbranschen har kedjor med underentreprenörer varit det vanligaste sättet att dölja svart arbetskraft. Så är det inte längre.
Det finns till exempel fall då städbolag döljer svartarbete till 20-40 kronor per timme, då oftast till papperslösa personer, genom falska kontrolluppgifter.

Även kedjekonkurser används i tre fall som ett sätt att fuska. Ett företag samlar på sig skatteskulder för att sedan gå i konkurs. Före konkursen byts bolagets namn till ett helt annat och nästa dotterbolag tar över konkursbolagets tidigare namn. Kunden uppfattar ingen förändring.

Revisionerna har lett till att städbolagen ska betala in skatt och avgifter på cirka 9,8 miljoner kronor. Dessutom ska bolagen betala in nästan 1,3 miljoner kronor som administrativ avgift.
 
Skatteverket har lämnat in två konkursansökan, fyra begäran om betalningssäkring till Kronofogdemyndigheten samt återkallat företagens F-skattsedel i två fall.
I tre av fallen har Skatteverket lämnat in brottsanmälan om olika form av skattebrott.

Förutom misstankar om fusk ser Skatteverket också att städbolag kan använda legal och billig arbetskraft med bidrag från Arbetsförmedlingen. Även utnyttjande av människor förekommer i några av de granskade bolagen.

”Rapporten bekräftar våra misstankar”

Rapporten från Skatteverket är en bekräftelse på att våra misstankar stämmer. Så kommenterar Ewa Edström, ombudsman på Fastighets.
– Intressant är att även Skatteverket noterat att städbolag missbrukar bidrag från Arbetsförmedlingen för att få ner lönekostnader. Nytt för mig är att att kedjor med underentreprenörer, som ett sätt att dölja fusk, är så sällsynt.
Ewa Edström välkomnar Skatteverkets förslag på lagändringar, särskilt att verket helst vill skärpa uppdragsgivarens ansvar.

Detta vill Skatteverket

För att minska fusk föreslår Skatteverket att arbetsgivaren en gång i månaden redovisar verket lön per individ. Andra förslag är att bokföringslagen skärps så att det i bokföringen ska gå att spåra fusket med löneredovisning samt att skärpa uppdragsgivarens ansvar.
Dessutom vill Skatteverket se högre moral hos konsumenterna.