Fastighetsfolket har skrivit om en fönsterputsare som lämnade liftkorgen för att nå ett fönster på ett tak. Men taket var halt och mannen, som saknade säkerhetslina, föll och skadade sig allvarligt.

Flera allvarliga fönsterputsolyckor

Nyheter

Hade han kunnat vägra gå ut på taket? Antagligen inte, eftersom det ingår i hans arbetsuppgifter att tvätta fönster på hög höjd. Däremot skulle han ha haft någon form av säkerhetslina eller säkerhetssele på sig. Det ska arbetsgivaren se till att det finns på arbetsplatsen.

Det är inte helt enkelt att förklara när du kan vägra utföra farliga arbetsuppgifter. En sak är dock helt säker:
Du behöver aldrig utföra arbete som är olagligt – att köra för fort, att laga något eller installera något som enligt lag eller förordning kräver auktorisation, kunskaper eller kompetens som du saknar. Det kan finnas ämnen – som asbest eller kemikaler – som kan vara direkt livsfarligt att handskas med om du gör på fel sätt.

Det blir svårare när det är stressigt eller du känner att du måste ta den där lilla, lilla risken för att få arbetet utfört så att du slipper irritation från chefer eller arbetskamrater.
”Så där har vi alltid gjort, och det har gått bra”, brukar det heta. Just det, tills olyckan är framme. Så vad kan man göra?

Vi återgår till den skadade fönsterputsaren. Om han insåg att arbetsmomentet innebar fara kunde han ha använt tredje kapitlet, fjärde paragrafen i arbetsmiljölagen. Där står att den som anser att en arbetsuppgift är livsfarlig, kan kontakta sin chef eller skyddsombud och förklara situationen och fråga om han/hon ska fortsätta arbeta.
I fönsterputsarens fall kunde han stannat kvar i liftkorgen till dess chefen eller skyddsombudet bestämt hur han skulle göra. Och det hade inte varit ordervägran att vänta på besked.
Men han hade inte bara kunnat vägra tvätta det där fönstret. Han måste först ha kontaktat sin chef eller skyddsombud.

Om vi lämnar fönsterputsaren så gäller allmänt att ditt skyddsombud kan stoppa ett arbete som han/hon anser utgöra omedelbar eller allvarlig fara för ditt liv eller din hälsa.
Det kan finnas skyddsregler, antingen på din egen arbetsplats eller i olika bestämmelser om hur farliga arbeten ska utföras. Du har kanske skyddsutrustning som hjälm, speciella kläder eller skor, eller det finns skyddsutrustning på maskiner med mera.
Du måste bära din skyddsutrustning även om det är tungt och kanske sitter 
i vägen och du får inte manipulera med maskinskydd även om det går fortare att utföra arbetet. Både du och arbetsgivaren ska se till att du kan arbeta så tryggt som möjligt.

Dessutom har Arbetsmiljöverket förordningar med regler om hur farliga arbeten ska utföras. De är tvingande i vissa delar och har bra kommentarer. Du kan gå in på www.av.se och skriva in ditt yrke och ta reda på om det finns beskrivet i någon förordning.

Tänk på att

  • Du behöver inte utföra olagliga arbetsuppgifter.
  • Du kan vänta med att utföra arbetsuppgifter du anser vara livsfarliga till dess du får besked av din chef eller skyddsombud.
  • Du måste följa arbetsgivarens skyddsinstruktioner.