Medan fler kvinnor tar plats i bolagsstyrelser och chefspositioner finns fortfarande stora skillnader mellan mäns och kvinnors situation på arbetsmarknaden. Kvinnor tjänar generellt sett mindre och löper större risk att bli sjukskrivna.

I dag, den 8 mars, är det Internationella kvinnodagen och extra mycket fokus på jämställdhet och skillnader mellan män och kvinnor.

Som förbund är Fastighets ett av de mest jämställda sett till andelen kvinnliga respektive manliga medlemmar, som är nästan exakt lika många. Men medan majoriteten av de kvinnliga medlemmarna är städare finns majoriteten av männen på fastighetssidan.

Arbetsgivarorganisationen Fastigos senaste jämställdhetsrapport visar dock att fastighetsföretagen upplever att de blivit mer jämställda i fördelningen mellan kvinnor och män. Från 2014 till 2015 ökade även andelen kvinnor i styrelserna i fastighetsbolag från 29 till 32 procent. Andelen kvinnliga vd:ar hade under samma tid ökat från 18 till 20 procent i branschen.

Även om arbetslivet är på väg att bli mer jämställt finns fortfarande flera stora skillnader. Några visades i går, måndag, då Försäkringskassan presenterade en undersökning som visar att 17 procent av de privata företagen varken har jämställdhetspolicy eller jämställdhetsplan. Inom offentlig sektor är det endast 1 procent som har svarat det.
Deras undersökning visade också att den offentliga, kvinnodominerade, sektorn är mer positiv till föräldraledighet än den privata sektorn, som Fastighets städföretag tillhör.

Afa försäkring har också rapporterat om skillnader mellan män och kvinnor. Medan sjukskrivningarna ökar bland alla ökar det mest bland kvinnor. Statistiken visar att två tredjedelar av alla sjukskrivna är kvinnor. Och på fem år har antalet sjukskrivningar bland kvinnor ökat med 75 procent, jämfört med 42 procent bland män.

Det finns dessutom skillnader i om sjukskrivningarna godkänns som arbetsrelaterade eller inte. Medan fyra av tio män har fått sina anmälda arbetsskador godkända har bara två av tio kvinnor fått det. För att försöka ändra på detta har regeringen tillsatt en utredning som ska göra arbetsskadeförsäkringen mer rättssäker och jämställd. Utredningen ska vara klar nästa vår. För ett år sedan lämnade också Arbetsmiljöverket en slutrapport till regeringen om kvinnors arbetsmiljö. Den visade att det finns brister i arbetsmiljön som främst drabbar kvinnor och att risken är att bristerna inte upptäcks eftersom arbetsmiljöarbetet inte är tillräckligt jämställt.

Dessutom presenterades nyligen LO:s årliga jämställdhetsrapport. Den fokuserar bland annat på skillnader i inkomst mellan män och kvinnor. Årets rapport visar att kvinnor i arbetaryrken i snitt har en faktiskt månadsinkomst på 17 800 kronor före skatt. Det motsvarar 73 procent av vad arbetarmän i genomsnitt får före skatt, 24 460 kronor. Jämfört med män i tjänstemannayrken är skillnaden ännu större, de tjänar i snitt 39 760 kronor före skatt.

Läs mer:
Kvinnor fortsätter halka efter i lön
Nästan varannan kvinnlig städare jobbar deltid
Facket tar liten plats i bolagens styrelser
Ökade klyftor i Sverige när starka fack drar ifrån
Bättre kunskap ska få fler att välja yrkesprogram
Ny myndighet ska öka jämställdheten