Morgonuppvärmning är en vana för fastighetsskötarna på Örebrobostäder. Tekniken har företagshälsovården lärt ut.

Företagshälsovård ofta på beställning

Arbetsmiljö

Arbetsgivarorganisationen Fastigo har gjort en enkätundersökning bland närmare 1 000 vd:ar och personalchefer på fastighetsbolag runt om i Sverige. Enligt svaren erbjuder drygt nio av tio antingen företagshälsovård, friskvårdsbidrag eller både och.
– Det är glädjande att se att de allra flesta ger sina anställda goda förutsättningar att uppnå balans i livet. Samtidigt är det viktigt att fler fastighetsföretag arbetar efter en tydlig strategi för att främja ett hållbart arbetsliv, säger Fastigos vd, Mona Finnström.

Att företag har avtal med företagshälsovård är dock ingen garanti för att de har ett fungerande arbetsmiljöarbete.
Fastighetsfolket har tidigare rapporterat om en enkätundersökning från LO där Fastighets regionala skyddsombud uppgav att bara en femtedel av de företag som erbjuder företagshälsovård jobbar förebyggande. Svaren avser alla förbundets branscher.

Fastighetsfolkets rundfrågning i samband med rapporteringen visade att fastighetsarbetsgivare tenderar att erbjuda mer företagshälsovård än städarbetsgivare, men även om fastighetsbranschen skulle sticka ut som ett positivt exempel menar Mona Finnström att det finns mer att göra.

Arbetsmiljöverket har nyligen presenterat siffror som visar att sjukskrivningarna ökar i fastighetsbranschen, både bland arbetare och tjänstemän. Mellan januari och september sjukskrevs 22 procent fler på grund av arbetsrelaterade sjukdomar än under samma period förra året. Den vanligaste skadeorsaken i år är felbelastning men den sjukskrivningstyp som ökat mest under de senaste fem åren är sjukdomar som orsakats av sociala eller organisatoriska orsaker.
– Generellt sett behöver branschen bli bättre på att arbeta strategiskt med arbetsmiljöfrågor, säger Mona Finnström.

Fastigos undersökning visar också att 38 procent av företagen arbetar med hälsofrämjande frågor och har en uttalad strategi medan 57 procent jobbar med frågorna utan att ha det. Fem procent svarar att de inte jobbar hälsofrämjande över huvud taget.

Läs mer
Fler sjukskrivningar i fastighetsbranschen
Företagshälsovård ofta på beställning