Inför ersättning vid rehabilitering och se till att Försäkringskassan har mer kunskap. Det föreslår utredaren som undersökt den svenska arbetsskadeförsäkringen.

Den svenska arbetsskadeförsäkringen har utretts på uppdrag av regeringen. Bakgrunden är att kunskapen om kvinnors arbetsskador är lägre än mäns vilket kan ha lett till att kvinnor inte beviljas arbetsskadeförsäkring i samma utsträckning.
– Arbetsskadeförsäkringen är inte anpassad till dagens arbetsmarknad. Skillnaden mellan män och kvinnor är för stor, ditt kön ska inte avgöra möjligheten till att få din skada erkända som arbetsskada. Den som skadar sig på jobbet ska ha rätt till stöd, hjälp och ersättning, säger socialförsäkringsminister Annika Strandhäll i ett pressmeddelande.

Nu föreslår utredaren bland annat mer forskning på flera områden och sammanställning av befintlig kunskap. Utredaren konstaterar också att Försäkringskassan behöver bättre stöd och kunskap när de ska fatta beslut om arbetsskada.

Utöver det föreslås en så kallad rehabiliteringspenning vid arbetsskada, under max ett år. Kvinnor har hittills haft svårt att få ersättning vid rehabilitering eftersom de mer sällan än män uppfyller kraven om inkomstnedsättning och varaktighet. Därför föreslås en ändring av reglerna. Dessutom behöver underlagen för bedömning av livränta förbättras. Nu blir det upp till regeringen att ta förslagen vidare.

Vad är en arbetsskada?

  • Arbetsskada är ett samlingsnamn för arbetssjukdom, smitta, färdolycksfall och olycksfall i arbetet.
  • En arbetssjukdom ska ha orsakats av skadlig inverkan i arbetet, exempelvis genom buller, vibrationer, skadliga ämnen, tungt arbete eller olämpliga arbetsställningar, psykiskt påfrestande arbetsförhållanden med mera.
  • Ett arbetsolycksfall är en händelse som är kortvarig och i viss mån ovanlig och oförutsedd.

Vem kan få ersättning?

  • Den som får en arbetsskada på arbetsplatsen, alternativt på väg till eller från den. Arbetsskadeförsäkringen gäller alla som arbetar men även studerande under exempelvis en praktik.

Läs mer:
Arbetslivet är fortsatt ojämställt
Få konkreta förslag om arbetslöshetsförsäkring
Helene överklagade och fick 180 000 kronor
Svårt att får arbetsskadan godkänd hos Afa