Stockholm Prides stora festivalområde öppnade på Östermalms idrottsplats i onsdags. Förutom den stora scenen finns där närmare 70 olika utställare från företag, politiska partier, organisationer och fackförbund.

Fastighets var och kommer att finnas på plats i det gemensamma LO-tältet både i går torsdag, i dag fredag och i morgon lördag.
– Vi är här för att visa att vi står för öppenhet och alla människors lika värde, säger Annica Collstam, fackligt ombud i Fastighets.
Hon har varit med och representerat förbundet på Pride flera gånger tidigare och säger att det till viss del handlar om att informera om vad facket och LO är.
– Men det är inte så många som går på festival och vill gå med i facket. Har de frågor är det ofta vanliga arbetsrättsliga frågor, säger hon.

Sammanlagt beräknas området få 35 000 besök under veckan. De allra flesta kommer på kvällarna, men redan tidigt på torsdag eftermiddag strosar en hel del runt på området.
Två av dem är Lotta och Elin Roos som stannar till vid LO-tältet för att svara på quiz och få en present. En av frågorna handlar om varför LO är engagerat i Pride och svaret är att alla människors lika värde och rättigheter är en facklig grundfråga.
Lotta Roos, som själv är med i fackförbundet ST för statliga tjänstemän, tycker att det är viktigt att fackförbund deltar på festivalen.
– Det är viktigt att visa att vi finns överallt. Och det är viktigt att facket sätter tryck på arbetsgivaren att arbeta med de här frågorna, säger hon.

Anna Erixon, ombudsman i Fastighets region Ost, håller med men menar också att fler måste våga anmäla ärenden som rör diskriminering.
– I våra branscher är det generellt sett få som vågar säga till om problem, särskilt på städsidan, säger hon och fortsätter:
– De här frågorna måste upp på bordet men så länge ingen anmäler kan vi inte heller ta upp det med arbetsgivaren. Ingen ska bli diskriminerad på jobbet, säger hon.
Sexuell läggning och könsöverskridande identitet eller uttryck är två av sju diskrimineringsgrunder som omfattas av diskrimineringslagen. De övriga är kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning och ålder.

Pridehistoria

År 1992 hölls Europride för första gången i London. År 1998 kom Europride till Stockholm och därefter har Sverige anordnat egna Pride-festivaler, både i Stockholm och på många andra orter i landet.
På lördag är den stora Prideparaden genom Stockholm. Då kommer närmare 45 000 personer att delta i en manifestation för kärlek och frihet och en demonstration för allas rätt att älska den man vill.