Arenastadens vaktmästare

Glädjebesked byts till oro för vaktmästare i Växjö

Nyheter

– Tråkigt att vi inte kan få klara besked och måste leva i ovisshet. Vi har mycket kunskap och lång erfarenhet, säger en av vaktmästarna, Michael Roos.
Växjö kommun beslutade i fjol att ta in nya anbud för skötsel av kommunens arenor i Arenastaden. De fyra vaktmästarna varslades av Östers Arena i våras i väntan på kommunens beslut och är nu uppsagda. Kommunen beslutade i början av juni att ge uppdraget till Peab från oktober. Företaget hade, enligt kommunen, det överlägset bästa anbudet.
Till radio P4 Kronoberg säger Jonas Karlsson på Östers Arena att man är besviken över att inte få fortsätta med uppdraget.
Sedan 2011 sköter Östers Arena, ett dotterbolag till Östers IF, kommunens arenor i Arenastaden. De drevs tidigare av kommunen. Vaktmästarna, som tidigare var anställda av kommunen, blev vid upphandlingen 2011 lovade en säker anställning när de gick över till Östers Arena.
– Vi var oroliga och undrade vad som kan hända vid en eventuell ny upphandling. Det svar som vi fick av kommunpolitikerna då var att vi alltid kommer att få följa med. För oss var det ett löfte om en säker anställning, säger Michael Roos.

Nu är det oklart om de fyra vaktmästarna blir utan jobb eller om de ska börja på Peab. Förhandlingen mellan Fastighets och Peab är ännu inte avslutad.
– Vi hävdar att det handlar om övergång av verksamhet enligt lagen om anställningsskydd. Det innebär att de anställda ska tas över av Peab och att de ska få behålla sina villkor. Men enligt Peab är det inte en fråga om övergång, säger Jörgen Karlsson, ombudsman i Fastighets region Syd.
Kommunen informerade de företag som lämnade in anbud att företagen ska beakta att det kan handla om övergång av verksamhet, berättar Jörgen Karlsson.
– Vi ville att kommunen även ska ställa övergång som krav. Så blev det tyvärr inte. Vi har i stället hamnat i den här tråkiga situationen som gör att vaktmästarna ännu inte vet om de har något jobb kvar när kontraktet går ut i september. De har haft jättetufft på jobbet under de senaste månaderna på grund av upphandlingen, säger han.

Kommunen valde anbudet från Peab för att företaget bland annat hade bäst pris, mest erfarenhet och en maskinpark som passar för uppdraget. Det säger Eva Johansson, C, ordförande i kultur- och fritidsnämnden. Hon tycker att det räcker att kommunen under anbudsförfarandet informerat företagen om att det eventuellt kan komma att bli aktuellt med övergång av personal.
– Om det är en övergång är en arbetsgivarfråga och inte en fråga för kommunen att lösa, säger hon.

Enligt vaktmästarna har de blivit lovade säkra anställningar av kommunens politiker när de lämnade kommunen som arbetsgivare och gick över till Östers Arena 2011.
Varför gäller inte det löftet längre?

– Man kan aldrig ge ett löfte att ett jobb varar för alltid. Jag vet inte om kommunen har behov av att anställa fler vaktmästare. Om de inte får börja hos Peab får de söka de jobb som finns, säger Eva Johansson.

Fastighetsfolket har sökt Peab för en kommentar.

 

Övergång av verksamhet, § 6b i lagen om anställningsskydd

Vid övergång av ett företag, en verksamhet eller en del av en verksamhet från en arbetsgivare till en annan, övergår också de rättigheter och skyldigheter på grund av de anställningsavtal och de anställningsförhållanden som gäller vid tidpunkten för övergången på den nya arbetsgivaren.