Förra året blev Samhall-avtalet inte klart förrän i mitten av oktober efter medling och svåra förhandlingar. Hur det blir i år är för tidigt att säga, men det är långt till ett färdigt avtal.
– Vi har bara träffats en gång hittills och då handlade det främst om att förklara kraven från båda sidor. Än så länge står vi långt ifrån varandra, men vi har inget på bordet ännu och har inte hunnit komma någon vart än, säger Ann-Marie Stenberg, avtalsansvarig för Samhall på LO.

Samhall

Krav om längre arbetspass på Samhall

Avtal 2017

Fastighets har avtalet tillsammans med Kommunal, IF Metall, Handels, Seko, Hotell- och restaurangfacket och Seko. Förhandlingarna sker ihop under ledning av LO.
Till vardags förhandlar respektive förbund om de problem som dyker upp för sina medlemmar men Joakim Oscarsson, avtalsansvarig på Fastighets, säger att de sju förbunden ändå har samma bild av läget på Samhall.
– Bilden är att Samhall har växlat över från egna industrier till service och tjänster. Ett problem som uppstår då är att alla inte fixar att arbeta ute hos kunder. Samtidigt ska Samhall vara ett vinstdrivande företag och då finns inte så stora marginaler. Det skapar stress och otrygghet. Det är en gemensam bild i alla förbund, säger han.

De gemensamma kraven lämnades över till Almega Samhallförbundet i juni. Förutom lönekrav har facken bland annat krav på att minsta arbetstid per dag ska vara fem timmar och att reglerna för så kallade lätthelgdagar ska bli tydligare. Dessutom kräver facken fortsatta diskussioner om lönesystemet och en ny arbetsgrupp om den psykosociala arbetsmiljön på Samhall.