Fortsatta brister i offentlig upphandling

Nyheter

Undersökningen bland de 26 kommunerna i Stockholms län visar att det finns vissa förbättringar, till exempel i kontroller av ovanligt låga anbud. Men enligt LO-distriktet görs det för lite för att utveckla säkra system som bidrar till seriös företagsamhet.
– En fungerande upphandlingsverksamhet kan minska skattefusket och även förbättra arbetsvillkor, konkurrens och kvalitet. Kommuner måste ta detta på stort allvar genom ett större ansvar och skärpa upp sina rutiner för att få bort fusket och få in schysta villkor för de som arbetar i verksamheterna, säger Stefan Hansson, chef på LO-distriktet i Stockholms län.

I undersökningen svarar hälften av kommunerna att de gör kontroller av alla underleverantörer. Men mer än hälften tycker inte att de har tillräckliga resurser för att göra bra kontroller av att företagen följer lagar och förordningar. När ett upphandlat företag använder underleverantörer vet kommunerna fortfarande inte om de följer lagar och regler kring exempelvis skatt och arbetsgivaravgifter.

Drygt hälften av kommunerna svarar också att de inte har någon rutin som ser till att de ställda kraven följs upp när avtalet väl är i gång.
Enligt den senaste sammanställningen från arbetsgivarorganisationen Almega var det ett av de främsta skälen till att majoriteten av deras medlemsföretag väljer att inte delta i offentliga upphandlingar.

På några områden visar LO-rapporten ändå förbättringar. Utöver den ökade kontrollen av ovanligt låga anbud gr fler kommuner än tidigare löpande kontroller av leverantörer. Fler har också rutiner för att kontrollera nystartade företag som lägger anbud.

 

Upphandlingsindex

För sjätte året i rad har LO-distriktet i Stockholms län gjort en enkätundersökning bland länets 26 kommuner. 25 av kommunerna har svarat.
Hela rapporten går att läsa här.