Kritiken mot Samhall

Veckan blir längre med korta helgpass

Arbetsmiljö

Samhallavtalet går ut den sista september och fack och arbetsgivare har träffats ett par gånger för att diskutera igenom sina krav. Från fackens sida handlar det bland annat om krav på att fortsätta med arbetsgruppen om lönesystem och att undvika väldigt korta arbetspass på helgerna.
– Vi har hittills bara haft kansliöverläggningar och förhandlingsklimatet är gott, men vi har olika syn på LO-samordningen. Vår syn är att det ska vara en låglönesatsning medan deras syn är att vi i så fall ska finansiera det med försämrade villkor, säger Joakim Oscarsson, avtalsansvarig ombudsman på Fastighets.

Tuffa förhandlingar om nästa fastighetsavtal

Avtal 2017

Almega som motpart har tidigare i årets avtalsrörelse varit tuff i förhandlingarna.
Särskilt svårt har det varit att få igenom den så kallade låglönesatsningen, som ska ge mer pengar till dem som tjänar under 24 000 kronor. Det kan bli svårt även på detta avtal eftersom i princip alla på Samhall har lägre lön än så.
IF Metalls avtalsråd har redan gått ut med ett uttalande om att de står bakom de anställda på Samhall och deras rätt att få samma låglönesatsning som finns i övriga LO-avtal.

Nästa vecka fortsätter förhandlingarna och då är den stora förhandlingsdelegationen inkallad under flera dagar. Där ingår representanter från alla fackförbund.
– Självklart kommer det att bli tufft nästa vecka men vi är ju intresserade av att hitta en lösning, säger Joakim Oscarsson.