LO släpper i dag den årliga lönerapporten. Under 2015-2016 ökade kvinnornas löner med 1 510 kronor jämfört med 1 220 för män. Rapporten, som analyserar statistik från Statistiska centralbyrån, konstaterar samtidigt att män i genomsnitt fortfarande tjänar 4 500 kronor mer än kvinnor.

Orsaken till att löneskillnaderna mellan könen minskar är enligt rapporten att kvinnodominerade tjänstemannagrupper i offentlig sektor fått rejält större ökningar än snittet. Det gäller till exempel lärare, sjuksköterskor och socialsekreterare, vars löner ökat med mellan 7 och 9 procent.

Det är första gången sedan 2007-2008 som kvinnors löner ökar mer än männens. LO vill också peka på utvecklingen mot mer jämställda löner för arbetare.
– Det här är bland annat ett resultat av ett enträget jobb när det gäller avtals- och opinionsarbete. För den svenska lönebildningens framtid är det viktigt att vi lyckas få mer jämställda löner genom breda överenskommelser på arbetsmarknaden, säger LO:s avtalssekreterare Torbjörn Johansson.
Totalt sett ökade lönerna under 2015-2016 med 4,4 procent. I procent räknat är skillnaden mellan arbetare och tjänstemän liten. Men räknat i kronor är den större. Arbetares löner har ökat med 1 070 kronor och tjänstemännens löner med 1 660 kronor.
Medellönen för arbetare är 25 800 kronor och 38 200 kronor för tjänstemän.

Fastighets förhandlingsansvarige Jari Visshed ser ett problem med löneökningar som räknas utifrån procent.
–Det är dilemmat med avtalsuppgörelser med procentuella löneökningar, vi tappar hela tiden gentemot tjänstemännen. Men det är svårt att komma åt det gapet, bland annat på grund av att det blivit vanligare med sifferlösa avtal, säger Jari Visshed.

Kvinnors löner ökar mer än mäns, tror du att LO:s låglönesatsning i årets avtalsrörelse kan bidra till att utvecklingen håller i sig och blir snabbare?
–Det är nog svårt att säga att det kommer att ta fart, jag tror att det kommer att krävas mer särskilda satsningar på kvinnor. Vi hade en sådan LO-modell för tio år sedan och då blev det ett hack i statistiken.

Vad behövs mer framöver för ökad jämställdhet mellan arbetarkvinnor och arbetarmän?
–Förutom särskilda lönesatsningar riktade mot kvinnor är det ju att få en jämställdhet på riktigt så att det blir mer blandat med kvinnor och män i olika yrken, säger Jari Visshed.

Löneutvecklingen fram till 2016

LO har analyserat löneutvecklingen för åren 1913-2016.

Kvinnliga arbetare hade 2016 lägst genomsnittlig månadslön, 24 000 kronor.
Manliga arbetare tjänar i snitt 27 200 kronor.

Kvinnliga tjänstemäns löner är i snitt 34 600, medan manliga tjänstemän tjänar 42 400 kronor i snitt.

Arbetare i fastighetsbolag har enligt rapporten en snittlön på 26 600 kronor. I kategorin fastighetsservice är snittlönen 24 600 kronor.