Inget avtal klart för Samhall

Avtal 2017

Fastighets har Samhallavtalet tillsammans med sex andra LO-förbund. Det är LO som leder förhandlingarna med arbetsgivarsidan, Almega Samhallförbundet. Men förhandlingarna har varit tuffa och parterna har inte lyckats komma överens. Nu varslar fackförbunden om konfliktåtgärder.
– Vi accepterar inte att Almega förvägrar de lågt avlönade Samhallanställda den låglönesatsning som är norm i övriga avtal, säger Ann-Marie Stenberg, avtalsansvarig på LO.

Konflikten gäller samma fråga som tidigare med Almega, hur den så kallade låglönesatsningen ska genomföras. Satsningen ska ge mer till personer som tjänar under 24 000 kronor och på Samhall gäller det majoriteten av alla anställda. Grundlönen är i dag 19 880 kronor men de flesta har också ett arbetsuppgiftstillägg.
– Almega anser i vanlig ordning att om vi ska få en låglönesatsning ska den betalas med försämrade villkor, säger Jari Visshed, förhandlingsansvarig på Fastighets.
Vad tycker ni om att det blir varsel på ytterligare ett avtalsområde?
– Det har gått trögt även tidigare men det här är första gången vi varslar om strejk på Samhall. Men det är på grund av att Almega har den här linjen.

Avtalsordlistan

Avtal 2016

Fackförbunden menar att låglönesatsningen ska tas utöver märket, vilket skulle ge ett totalt avtalsvärde på 7,1 procent. Almega anser däremot att märket på 6,5 procent ska ligga fast och att facken försöker spräcka det om låglönesatsningen inte ska räknas in i det.
– Samhallförbundet är helt inställda på att följa det märke som industrins parter satt, och genom det värna arbetsmarknadsmodellen. Om LO-förbunden är beredda att göra detsamma kommer vi att kunna enas om en låglönesatsning som ryms inom den kostnadsram om 6,5 procent över tre år som industrins parter enats om, säger Per Gradén, avtalsansvarig på Almega.

Senast Fastighets gick ut i strejk var för Pactaavtalet 2013. Då pågick strejken i fem dagar. Bilden är från Telgebostäder i Södertälje.

Hur fungerar en strejk? Här är allt du behöver veta

Så funkar det

Om parterna inte har lyckats enas kommer konflikten att bryta ut klockan 06 torsdag den 12 oktober. Då gäller blockad, stopp, för övertid, mertid och nyanställningar på hela Samhall.
Om parterna fortsatt inte har kommit överens klockan 06 den 17 oktober kommer strejk att bryta ut på 12 arbetsplatser runt om i landet.

För Fastighets del omfattas tre Ikea-varuhus: Haparanda-Tornio, Kungens Kurva i Stockholm och Helsingborg.