Kritik mot HSB Skåne i granskning

Arbetsmiljö

HSB Skåne fick i somras kritik i flera tidningar, vilket även Fastighetsfolket rapporterade om. Kritiken gällde bland annat att vd:n köpt tjänster från sin dotters företag. Enligt tidigare anställda har det också förekommit härskartekniker, utfrysning och övervakning av personalen.

Efter detta har HSB Skåne tagit in en utomstående revisionsbyrå som har sett över både affärstransaktioner, anställningsrutiner och arbetsmiljö.
Sven Gudmundsson, styrelseordförande, säger att de har tagit uppgifterna som kom fram i tidningarna på stort allvar.
– Utredningen visar att de uppgifter Sydsvenskan rapporterade om i huvudsak stämmer. Det har funnits brister i verksamheten, där vd har det yttersta ansvaret, och vi konstaterar också att styrelsen inte varit tillräckligt aktiv i de delar som avser kontroll och uppföljning. Vi har därför beslutat förtydliga ett antal rutiner och riktlinjer för att det inte ska finnas några frågetecken vad som gäller, säger han.

Bland annat ska de etiska riktlinjerna ersättas av HSB:s gemensamma styrdokument. Reglerna för rekrytering av kortare anställningar ska förtydligas för att närstående inte ska kunna gynnas på ett felaktigt sätt. Dessutom ska regelverket för hur bland annat inventarier och tjänster köps in bli tydligare.

Rapporten och regelskärpningarna gäller främst bolagets interna rutiner och policys, men enligt Fastighets kan det fortfarande finnas arbetsmiljöproblem att arbeta med.
Björn Lindberg, ombudsman i Fastighets region Skåne, har efter rapporteringen i somras haft flera kontakter med anställda på företaget.
– Indikationen är att många anställda upplever rädsla. De vågar inte ens gå till facket, säger han.
Han menar att de känner obehag när de behöver ha kontakt med ledningen och att de är rädda för repressalier om de klagar.
– Min uppfattning är att något inte stämmer och det är vårt jobb att ta fram underlagen. Våra regionala skyddsombud kommer att öka närvaron på HSB och jobba för att förbättra den psykosociala arbetsmiljön, säger Björn Lindberg.