När fack och arbetsgivare inte kan komma överens i avtalsförhandlingar utser Medlingsinstitutet opartiska ordföranden som medlare. Det blir nu Malte Eriksson, som tidigare har varit ordförande för Grafiska fackförbundet, och Olle Hammarström som tidigare arbetat på bland annat Arbetsmarknadsdepartementet, Arbetslivscentrum och Svenska industritjänstemannaförbundet.

Facken varslar om strejk på Samhall

Avtal 2017

Deras uppgift är att hitta en lösning på konflikten som både fackförbunden och Almega Samhallförbundet kan gå med på. Det första de kommer att göra är att ta kontakt med parterna en och en så att de får redogöra för sina förslag.
Om medlarna inte har hittat en överenskommelse innan den 12 oktober kommer den första delen av fackens varsel, blockad, att bryta ut. Om det fortsatt inte finns något avtal den 17 oktober blir det strejk.

Konflikten handlar framför allt om låglönesatsningen. Facken vill ha löneökningar enligt industrins märke på 6,5 procent plus en låglönesatsning, medan Almega vill att låglönesatsningen ska rymmas inom 6,5 procent.
– De har sagt att vi får låglönesatsningen om vi betalar för den och det kan vi inte acceptera. Märket i år innehåller en låglönesatsning, säger Jari Visshed, förhandlingsansvarig på Fastighets.

De båda parterna kan inte heller enas om hur fördelningen av löneökningen ska se ut. Facken vill lägga hela ökningen, inklusive låglönesatsningen, på grundlönen så att alla får del av den. Almega Samhallförbundet vill lägga 91 procent på grundlönen och resten i framför allt lönegrupp två och tre.
– Om man lägger allt på grundlönen får de som är inne i arbetsuppgiftssystemet och ligger högre upp en lägre ökning. Det vill vi inte medverka till, säger Per Gradén, avtalsansvarig på Almega.
Men Ann-Marie Stenberg, avtalsansvarig på LO, förklarar att det skulle innebära att man inte får ut hela värdet av låglönesatsningen.

Även Jari Visshed på Fastighets menar att det är viktigt att det inte blir mest i de högre lönegrupperna.
– Vi har haft en negativ löneglidning på det här avtalet, det vill säga att vi inte får ut de löneökningar som vi har kommit överens om i riksavtalsförhandlingarna. Och enligt de rapporter jag får våra från lokalombudsmän trycker Samhall på för att folk ska placeras i lägre lönegrupper. Därför vill vi lägga hundra procent på grundlönen, säger Jari Visshed.