Hyvling på ISS

ISS står fast vid hyvling

Arbetsrätt

Efter att ISS hyvlade arbetstid för flera anställda i Stockholmsområdet i vintras har Fastighetsklubben förhandlat för att få företaget att backa. När de inte kom överens i central förhandling valde Fastighets att ta ärendet till LO-TCO Rättsskydd för att få hjälp att driva frågan i Arbetsdomstolen.
Nu har rättsskyddet gjort sin bedömning och konstaterar att det inte finns tillräckligt starka skäl för att kunna vinna i domstol.
– De har gjort en generell bedömning och avråder oss från att driva ärendet. Tyvärr. Det skulle kosta oss flera hundra tusen för ingenting och det kan vi inte göra med medlemmarnas pengar, säger Ewa Edström, ombudsman på Fastighets.
Hon är, liksom ISS klubbstyrelse, besviken över att inte kunna fortsätta driva frågan.
– Det är en stor besvikelse. Vi får se hur ISS gör vid kommande arbetsbrister. Förhoppningsvis kommer de att gå efter turordningslistan som de har gjort tidigare, säger Alex Santibañez, klubbordförande på ISS.

”Nu krävs mod att säga ifrån när vi inte hinner”

Debatt

Detta betyder att det inte längre finns något som facket kan göra för att de anställda ska få tillbaka sin tidigare tjänstgöringsgrad.
– Det vi får göra i framtiden är att hålla koll på att våra medlemmar inte stressar ihjäl sig. Om det behövs får vi driva frågor som arbetsmiljöproblem och gå genom Arbetsmiljöverket, säger Alex Santibañez.
Klubben uppmanar medlemmarna att säga ifrån om det blir för stressigt.

Anneli Davidsson, en av de som fått sin arbetstid sänkt, är besviken men menar att hon upplever att klubben och facket har gjort vad de kan.
– Jag tror att det finns besvikelse också. En del känner nog att de inte har fått någon hjälp, säger hon och fortsätter:
– Men säger juristerna att det inte går så är det ju så. Det är bara synd att det står som det gör i lagen om anställningsskydd.
Anneli Davidsson hoppas att det kan bli en förändring i antingen lagen eller kollektivavtalet framöver som hindrar att arbetsgivare att hyvla arbetstid.
– Kan mina chefer på ISS göra så här kommer alla städföretag att kunna göra så, säger Anneli Davidsson.

Om ISS kommer att fortsätta hyvla vid framtida arbetsbrister vill Lo Hjort, HR-direktör, inte gå in på.
”ISS använder inte någon speciell metod i samband med organisationsförändringar och uppkomna arbetsbristsituationer utan vårt arbetssätt följer de lagar som finns samt tillämpar det regelverk som är avtalat med de fackliga organisationerna”, svarar hon i ett mejl till Fastighetsfolket och fortsätter:
”Vi anpassar eventuella åtgärder till dessa ramar utifrån de förutsättningar som gäller i varje enskilt fall. Det är därför inte möjligt för mig att kommentera eventuellt kommande förändringar mer än att finns det nya ramar eller förutsättningar att förhålla sig till så ser vi till att ta anpassa oss efter dessa.”

För Fastighets fortsätter arbetet för att förhindra att arbetsgivare hyvlar tjänstgöringsgrad.
– Vi kommer att fortsätta förhandla i varje enskilt fall men hur det kommer att gå beror på vad ärendena innehåller för komponenter, varje ärende är unikt, säger Ewa Edström, och fortsätter:
– Sedan måste vi naturligtvis jobba med lagstiftningen och påverka så att den förändras och att det blir ändringar i lagen om anställningsskydd.