Hyvling på ISS

Inget rättsärende efter ISS-hyvling

Arbetsrätt

När vi skriver det här har vi varit på LO-TCO Rättsskydd för att gå igenom vårt ärende runt hyvling. Vi fick besked av juristerna att de inte kan driva frågan vidare till Arbetsdomstolen. Det betyder att det inte finns något mer att göra gällande hyvlingen, arbetsgivaren har rätt att hyvla. Arbetsgivaren har rätt att minska min och din arbetstid.

Det känns bittert just nu, det finns inte ord att beskriva besvikelsen som vi går igenom. För att ändra detta just nu krävs det politiska beslut. Det behövs ändringar i LAS (lagen om anställningsskydd), arbetsgivaren och arbetsgivarorganisationen har lyckats underminera ordet skydd i lagen, som lagen är just nu lämnar den inget skydd åt den anställda.
Vi kan inte förändra någonting just nu gällande den förhandlingen som vi har haft. Vi är samtidigt oroliga för framtiden, när en av största arbetsgivarna inom vår sektor beter sig på detta sätt det finns inget annat att förvänta sig från andra aktörer i branschen.

För att kunna påverka detta krävs också mod. Mod att säga ifrån när man inte hinner, modet att stanna och äta sin lunch när det är dags, modet att säga till kunden att tyvärr detta ingår inte i mina nuvarande arbetsuppgifter. Så länge vi undviker allt som nämns ovan, kommer vi aldrig kunna ändra någonting.
Och för er som är arbetsgivare, som fattade detta beslut: Ni kommer aldrig kunna vara bästa företaget i världen så länge ni behandlar era anställda på det här sättet.
Vi är besvikna men samtidig stolta över att vi har drivit frågan till högsta instans och att vi har gjort allt i vår makt att stoppa detta angrepp mot våra medlemmar.