Synliga städare har svårt att höras

På jobbet

Höjda löner och fler fackföreningar. Det projekt som Fastighets sedan två år tillbaka driver tillsammans med UNI Américas i Peru har gett resultat. Det menar Torbjörn Jonsson, ombudsman på Fastighets, som i förra veckan besökte staden Lima tillsammans med ännu en representant från förbundet, Jenny Parmstrand.
En handfull fackföreningar har hunnit starta, men det gäller framför allt väktarfack.
– När det gäller städsidan har vi lyckats knyta till oss ytterligare ett fackförbund som motsvarar Kommunal i Sverige, berättar Torbjörn Jonsson för Fastighetsfolket.

Tanken är att föreningarna tillsammans ska uppmuntra bildandet av allt fler fack.
–Men antalet medlemmar i städfacken varierar. Sedan det visade sig att en facklig ledare vid ett av fackförbunden hade köpts av det företag där medlemmarna var anställda och i stället jobbade för att få anställda att gå ur facket, förlorade det städfacket tvåhundra medlemmar, berättar Torbjörn Jonsson.

Trots att den facklige ledaren i fråga avsattes, tar det tid att återuppbygga förtroendet och locka tillbaka medlemmar efter en sådan upptäckt, konstaterar han.

Ändå har projektarbetet i Peru gett resultat, menar han. Hittills har man skrivit två kollektivavtal där medbestämmande för de anställda skrivits in. Och fackföreningarna mognar, betonar Torbjörn Jonsson.
–De går inte till frontalangrepp mot arbetsgivaren längre utan sitter och resonerar och för fram de anställdas åsikter. Då blir de accepterade på ett annat sätt.

Sedan förra året har lönen för de städare som är anslutna till det peruanska fackförbundet Sitobur i Lima höjts med 20 procent, berättar Torbjörn Jonsson. Men han tycker inte att löner bör vara en prioriterad fråga i Peru-projektet.
– Höjda löner kan göra att arbetsgivare förlorar uppdrag åt konkurrenter med billigare erbjudanden till kunden. Det är viktigare att börja med medbestämmande, säger han.

Polisen grep fackbas

På jobbet

Vad är nästa steg i projektet?
– I fackföreningarna i Peru har man nu börjat jobba med jämställdhet. Förutom målet att skriva fler kollektivavtal siktar vi nu på att få fler kvinnor i styrelserna.

I Peru är de fackförbund som finns för städare vanligtvis bildat av medlemmarna på företaget, som Sitobur. Torbjörn Jonsson har ingen förhoppning om något yrkesförbund för städare i Peru inom någon snar framtid.
– Däremot kan ett branschfack för väktare i Peru växa fram under projektets gång, säger han.

Jenny Parmstrand, fackligt förtroendevald och regionalt skyddsombud i Fastighets region Väst.

Jenny Parmstrand, fackligt förtroendevald och regionalt skyddsombud i Fastighets region Väst, följde för första gången med som representant till projektet i Peru.
– Det var jätteintressant att se hur långt de har kommit med att skapa fackföreningar, även om fackföreningsrörelsen där ännu är i sin linda.

Även om olikheterna är många jämfört med villkoren i Sverige, liknar vissa problem som städarna i Peru brottas med det som städpersonal kämpar mot i Sverige, tycker Jenny Parmstrand. Som att arbetsgivaren drar sig undan ansvar för arbetsplatsolyckor.
– Om något händer gatustädare som går med vagn utmed trottoaren i Lima, så vill företaget ofta ha det till en trafikolycka, säger hon.

Efter de tre dagarna i Peru upplever Jenny Parmstrand ändå att det finns det hopp om förändring.
– De har en väldigt lång väg att vandra, men många av dem har en otrolig glöd, säger hon.

Samarbete med UNI Américas

Fastighets driver ett fackligt utvecklingsprojekt i Peru tillsammans med den globala fackliga organisationen UNI Américas.

Syftet med projektet är bland annat att skriva fler kollektivavtal, öka antalet medlemmar i de lokala facken.

Projektet kostar 0,5 miljoner kronor årligen, varav Fastighets står för 10 procent. Resten kommer från den svenska biståndsorganisationen Union to Union.