Facken varslar om strejk på Samhall

Avtal 2017

För en vecka sedan varslade Fastighets och de övriga LO-förbunden som har Samhallavtalet om konflikt. Anledningen är att de inte kan komma överens med Almega Samhallförbundet om ett nytt avtal om löner och villkor för anställda på Samhall.
Den så kallade låglönesatsningen har varit den stora stötestenen. Fack och arbetsgivare har olika syn på hur mycket satsningen ska kosta.

Medlare utsedda i Samhall-konflikten

Avtal 2017

Malte Eriksson är en av de två opartiska ordförandena som just nu försöker medla och hitta en lösning som båda parter kan gå med på.
– Det jag kan säga är att det rullar på, säger han och fortsätter:
– Det är inte säkert att det blir så, men planen från oss medlare är att lägga ett bud i morgon.
Om någon av parterna inte är nöjd med förslaget och det inte finns något avtal klart till på torsdag, 12 oktober, kommer den första delen av varslet att bryta ut. Det innebär blockad för övertid, mertid och nyanställningar på hela avtalsområdet från klockan 06.

Klubbordförande på Samhall: ”Vi ska kunna leva på våra löner”

Avtal 2017

Övertidsblockaden kommer att märkas på Samhall i Eskilstuna, säger klubbordförande Maj-Len Holmquist. Bakgrunden är att det kommit in många nya kunduppdrag och att bemanningen per uppdrag bantats.
– Det kommer definitivt att påverka. Vi tar ju in personer på övertid varje helg för att fylla luckorna, eftersom det är så tajt bemanning. Som mest hade vi elva personer på övertid samma helg, senast var det sex personer som gick på övertid, säger Maj-Len Holmquist.
Hur är stämningen bland klubbmedlemmarna om varslet?
– De är beredda och jättetaggade. Vi hade informationsmöte och många tycker att det är skönt att någon står upp för oss anställda på Samhall, säger hon.

Joakim Häggkvist jobbar på Samhall i Mjölby.

Joakim Häggkvist, som är skyddsombud och städar för Samhall på Willys i Mjölby, håller med. Han tycker att det är bra att facken har lagt ett konfliktvarsel.
– Vi jobbar och sliter och är värda lika mycket som alla andra men ligger långt under i lön. Ännu skamligare är att de utvecklingsanställda ligger så lågt, säger han.
Enligt honom händer relativt ofta att folk behöver jobba övertid för att någon är sjuk eller borta. Han tror därför att det kommer att sätta press på Samhall redan från torsdag om det blir blockad.
– Det är bra att Samhall får märka av det, och det är bra att fackförbunden inte släpper den här frågan, säger Joakim Häggkvist.