Höjda löner i fokus för anställda på idrottsanläggningar

Avtal 2017

Årets avtalsrörelse börjar gå mot sitt slut. Kollektivavtalet med Arbetsgivaralliansen idrott, som blev klart idag, är ett av de sista för Fastighets att förhandla.
Resultatet blev en överenskommelse med låglönesatsning och löneökningar på totalt 1 690 kronor fram till år 2020.
– Vi har koncentrerat oss på lönehöjningar och har fått igenom det vi ville. Vi har haft en samsyn med arbetsgivaren om låglönesatsningen och de har accepterat den modell som finns, säger Joakim Oscarsson, avtalsansvarig ombudsman på Fastighets.

Han menar att låglönesatsningen har varit viktig på det här avtalet eftersom den riktar sig till alla som tjänar under 24 000 kronor, vilket relativt många gör här.
– En del som går på det här avtalet ligger relativt högt i lön, men en hel del arbetar på mindre arbetsplatser och de ligger betydligt lägre, säger Joakim Oscarsson.

Några förändringar i villkor blir det inte på det här avtalsområdet.
Ett krav som Fastighets hade från början var att annars att erfarenhetstillägget inte bara skulle ges till dem som nyanställs, utan även till dem som arbetat på samma ställe under många år.
– Även arbetsgivarna håller med om att det här kan vara orättvist, men deras motkrav och förslag var att ta bort hela tillägget. Det gick inte vi med på. Vi tror att arbetsgivarna många gånger är rättvisa nog att ge tillägget till alla, även de som varit lojala och stannat länge på samma arbetsplats, säger Joakim Oscarsson.

Fastighets har förhandlat tillsammans med Kommunal och avtalet är preliminärt fram till att förbundsstyrelserna i de båda förbunden har godkänt det.
Avtalet gäller från 1 november.

Så blev avtalet

  • Lönerna höjs den 1 november med 560 kronor. Nästa år höjs lönerna med 540 kronor och år 2019 blir ökningen 590 kronor.
  • Lägstalönerna för dem som är 17-20 år höjs med samma krontal som övriga löner.
  • Ersättning för ob, övertid och semesterlön i det här avtalet är en viss procentsats av lönen. Ersättningarna ökar därför automatiskt när lönen ökar.