Fastighets kräver
branschvana för fler

Avtal 2017

Utifrån de LO-gemensamma kraven kräver Fastighets löneökningar på 2,8 procent eller 624 kronor. Dessutom ställs krav på att lägstalöner och ersättningar i avtalet ska höjas med samma värde. Utöver det handlar kraven bland annat om utökat branschvanetillägg på 600 kronor. Yrkandena är samma som på avtalet för ideella och idéburna organisationer, med samma arbetsgivarorganisation.

Så mycket ökar lönen på ideella området

Avtal 2017

Avtalet för ideella organisationer blev i år dock ett rent löneavtal, utan några villkorsförändringar. Enligt Joakim Oscarsson, avtalsansvarig på Fastighets, berodde det främst på att tjänstemannafacken drev ett krav om flexpension som inte var aktuellt för Fastighets.
– Jag tror att det kommer bli något liknande på idrott, att tjänstemännen vill ha flexpension medan vi avstår till fördel för att behålla värderna i avtalet, säger han.

Betyder det att det kommer bli en enkel förhandling?
– Det är inte säkert. Den stora kärnfrågan är pengarna. På det här avtalet finns en stor spridning i löner, från de som går på lönebidrag till de som är väldigt yrkeskvalificerade och tjänar uppåt 35 000 kronor, säger Joakim Oscarsson och fortsätter:
– Men vi kommer att föra fram våra krav enligt insamlingsmodellen, vi har LO-samordningen att luta oss på.
Enligt den senast publicerade verksamhetsberättelsen hade Fastighets drygt 250 medlemmar på avtalsområdet.