I dag uppmärksammas de som blivit utsedda att vara arbetstagarnas representant i arbetsmiljöarbetet, skyddsombuden, på deras egen dag.
För ett år sedan fanns 1 080 registrerade lokala skyddsombud i Fastighets. Nu är siffran 957. Dessutom fanns för ett år sedan 42 regionala skyddsombud, som bland annat genomför skyddsronder på arbetsplatser där det inte finns fackklubb eller skyddskommitté. De är nu 38 stycken.

Enligt Torbjörn Jonsson, som är arbetsmiljöansvarig ombudsman på Fastighets, finns flera anledningar till detta, bland annat problem med medlemsregistret. Han ser dock tappet som ett tydligt problem och berättar att det finns konkreta förslag på hur förbundet ska jobba nästa år för vända trenden och få fler skyddsombud.

Totalt 308 av de registrerade skyddsombuden i förbundet finns i region väst, en av Fastighets fem regioner. Där satsar man på att stärka både de lokala skyddsombuden och de sju regionala genom utbildning och täta kontakter.
– Utöver temadagarna för skyddsombud har vi personliga möten med alla lokala skyddsombud. Dessutom har vi regionala skyddsombud här i väst avstämningsträffar med samordnaren minst varannan månad, säger Bo Gustafsson, som är regionalt skyddsombud.

Han berättar också att de jobbar aktivt för att skyddsombuden ska gå utbildningar, både på låg och hög nivå. Dessutom har de tagit fram en kortversion av en praktisk arbetsmiljöutbildning.
– Den kör vi när företag inte riktigt sköter sig. Då går vi in och kräver att de ska ha fyra timmar arbetsmiljöutbildning för samtliga på arbetsplatsen, både chefer och anställda. Där går vi igenom vad systematiskt arbetsmiljöarbete är, vi pratar om checklistor och arbetsgivaransvaret. Alla får höra samma sak, förklarar Bo Gustafsson.
Enligt honom finns planer på att ta utbildningen vidare till fler regioner i förbundet.

"Det är grovt oansvarigt när arbetsledningen ger sig på skyddsombuden ute i verksamheten", säger Berit Müllerström, LO:s andre vice ordförande.

Vart tredje skyddsombud hindras i uppdraget

Arbetsmiljö

Detta är en del av vad Bo Gustafsson ska dela med sig av på dagens webbsända LO-seminarium om hur skyddsombuden ska kunna stärkas.
Till skyddsombudens dag förra året presenterade LO en rapport som visade att vart tredje skyddsombud hindras i sitt uppdrag.
Det kan handla om att inte få information, att inte vara delaktig i planeringen av förändringar på arbetsplatsen eller att inte kallas till möten.

Inom Fastighets svarade 36 procent av skyddsombuden att de hade hindrats på något sätt. I dessa fall har det ofta handlat om att arbetsgivaren inte har bjudit in till skyddsronder eller förändringsarbeten.
Torbjörn Jonsson menar att arbetsgivaren har ansvaret för arbetsmiljön men att skyddsombuden ibland behöver ta för sig mer.
– Jag hävdar att det handlar om utbildningsnivån bland skyddsombuden. Vi kan inte vänta på att arbetsgivaren tar alla initiativ, säger han.

Ett mål för nästa år är därför att fler ska gå vidareutbildning.
– Det är fler som har gått centrala utbildningar i år än i fjol, men det är inte tillräckligt. Våra skyddsombud måste ha större kunskap, säger han.
Ett annat steg är att utveckla förbundets arbetsmiljöstrategi så att skyddsombuden kan använda den som ett verktyg i sitt arbete.

Bo Gustafsson från region väst lyfter också fram vikten av kontakt med de regionala skyddsombuden, särskilt på mindre arbetsplatser där det systematiska arbetsmiljöarbetet prioriteras bort.
– Det är viktigt att förbundet står bakom och stöttar och hjälper hela vägen, säger han.

Gäster i LO:s seminarium

Seminariet som handlar om hur skyddsombuden kan stärkas i sitt uppdrag börjar klockan 10 och kan ses här.

Utöver Bo Gustafsson, regionalt skyddsombud från Fastighets kommer även Ulf Kvarnström från Byggnads och Johan Carlsson från Seko. De ska berätta om hur de arbetar för att stötta och utbilda sina skyddsombud.