Kritiken mot Samhall

Skyddsombud kritiserar Samhalls arbetsmiljö i brev till vd

Arbetsmiljö

I slutet av augusti skrev Jari Skytt, huvudskyddsombud på Samhall i Göteborg, ett öppet brev till företagets vd Monica Lingegård. Anledningen var att han fått nog av den dåliga arbetsmiljön. I brevet skrev han bland annat om utanförskap, hårdare press, dåliga arbetsplatser och avsaknad av omklädningsrum.

Strax därefter blev han kontaktad av Mats Eliasson som är marknadsdirektör och sitter i ledningen på Samhall. Mats Eliasson åkte sedan till Göteborg för att träffa Jari Skytt och representanter från den lokala fackklubben.
– Mötet gick bra och det var givande diskussioner, säger Jari Skytt och fortsätter:
– En konkret fråga som jag fick svar på var att jag som huvudskyddsombud har rätt att besöka en arbetsplats utan att meddela i förväg. Det har varit lite problem med det tidigare.

En annan fråga som diskuterades var chefssituationen. Omsättningen på chefer är inte lika stor som tidigare men fortfarande upplever Jari Skytt att det saknas kompetens hos de nya cheferna.
– Jag undrade varför så många inte har gått arbetsmiljöutbildning, BAM, och de erkände att det har varit ett glapp där. Det var många chefer som slutade på kort tid och då skulle många nya in på samma gång. Men de skulle ta tag i det, säger Jari Skytt.

Samhalls Mats Eliasson menar att det viktigaste som kom fram under mötet var att det behövs bättre dialog mellan chefer och anställda.
– Om medarbetarna inte känner sig sedda och lyssnade på så blir det inte bra. Men det finns en skyddskommitté och vi behöver gå tillbaka till den strukturen och diskutera arbetsmiljöfrågorna där, säger han.

Gällande vilka konkreta problem och åtgärder som diskuterades hänvisar han till Thomas Andersson. Han är marknadsområdesdirektör för Samhalls område Syd och deltog på ett av två möten.
– De arbetsmiljöfrågor som togs upp i brevet ska drivas i den lokala arbetsmiljökommittén tillsammans med andra frågor som dyker upp. Det här är ett stort och komplext företag och det händer mycket hela tiden, säger Thomas Andersson.
När det gäller frågor om lokaler menar han att det är något som facket alltid har och ska ha möjlighet att tycka till om inför nyetableringar.

Hur reagerar ni på att de anställda genom huvudskyddsombud och fack riktar så tydlig kritik mot arbetsmiljön?
– Vi tar allvarligt på det men vi gör medarbetarundersökningar vartannat år och de visar inte på missnöje, snarare tvärtom skulle jag säga.
Hur kommer det sig då att brevet visade något annat?
– Jag har inte någon direkt förklaring. Vi har gjort stora förändringar i Göteborg och lagt ner en stor enhet. Det är klart att det blir oroligt en tid innan det sätter sig, säger Thomas Andersson.

Enligt huvudskyddsombudet Jari Skytt är det viktigaste att de ansvariga är medvetna om problemen och arbetar för att situationen ska bli bättre.
– Jag förstår att saker tar tid. Nu får vi avvakta och se vad som händer men om inget har hänt fram till årsskiftet får vi ta nya tag, säger han.
Upplever du att de har tagit oron på allvar?
– Ja, jag tycker att det känns som att de har lyssnat och tagit det till sig. Men sedan vill man ju se förändringar och där måste man vara tålmodig. Nu är bollen hos ledningen. Nu gäller det för dem att visa att det händer saker.