Vill förhandla om att fler utrikes födda ska få jobb

Arbetsmarknad

Efter en månads förhandlingar mellan LO-förbund och arbetsgivare inom Svenskt Näringsliv har parterna kommit fram till ett förslag till en principöverenskommelse: Arbetsgivare ska genom så kallade etableringsanställningar kunna anställa nyanlända och långtidsarbetslösa till en kostnad av 8000 kronor i månaden.

Lönen ska motsvara inkomst efter skatt för en anställd med normalt avtalsenligt lägstalön på svensk arbetsmarknad- det vill säga omkring 19 500 kronor- varav arbetsgivaren alltså betalar 8000.

Modellen innebär att nyanlända och långtidsarbetslösa i upp till två år ska kunna få visstidsanställningar, som sedan övergår i tillsvidareanställningar.

Med förslaget vill parterna signalera att de är överens om att pröva denna modell, förutsatt att staten ställer upp på vissa punkter, som exempelvis utbildningsinsatser och subvention i form av bidrag direkt till den anställde. Överenskommelsen är inte juridiskt, men moraliskt bindande, uppger IF Metalls avtalssekreterare Veli-Pekka Säikkälä, som lett förhandlingsarbetet från LO-förbundens sida, för tidningen Arbetet.

Parterna begär också att staten ska ordna SFI-utbildning eller annan utbildning som krävs för att de anställda ska klara sina jobb, utbildningar som i så fall delvis kan få ske på arbetstid.

Nu ska förslaget förankras bland LO-facken. Alla LO-förbund måste inte ansluta sig till förslaget, men det är mer troligt att staten ställer upp med subventioner om alla förbund är överens, menar förhandlarna för LO:s räkning.

Magnus Pettersson, Fastighets ordförande, vill ännu inte uttala sig om det nya förslaget om principöverenskommelse.

– Jag kommenterar då vår förbundsstyrelse har diskuterat frågan, säger Magnus Pettersson till Fastighetsfolket.

Detta gäller saken

Alla LO-förbund utom Transport har förhandlat med arbetsgivarna inom Svenskt Näringsliv för att få fram en modell som ska få såväl nyanlända som långtidsarbetslösa i arbete.

Modellen går ut på att nyanlända som har fått uppehållstillstånd de senaste 36 månaderna, personer under 25 år som har varit arbetslösa samt de som är över 25 år och har varit arbetslösa i minst ett år ska kunna få en etableringsanställning.

Etableringsanställningen skulle efter två år skulle övergå i tillsvidareanställning. Tanken är att det ska handla om normala anställningar, inte "påhittade" jobb.

Systemet ska gälla tillfälligt under fem år.

När förslaget förankrats bland LO-facken ska förhandlingar ske med staten om exempelvis utbildningsdelen och bidraget.

Sedan måste LO-förbunden enas med arbetsgivare inom respektive bransch om att införa de villkor som avtalet innebär.