LO kallade i dag till en presskonferens och berättade att alla LO-förbund utom Transport går samman för att förhandla med arbetsgivarsidan för att få fler nyanlända i jobb. Tanken är att förhandlingarna ska ske mellan de olika LO-förbunden och deras motparter, i stället för centralt mellan LO och Svenskt Näringsliv.
– Vi behöver förenkla vägen in på arbetsmarknaden. Vi har sökt förhandlingar med Svenskt Näringsliv sedan i november förra året, men tyvärr mötte vi ingen motpart. Därför har vi tagit ett mycket ovanligt beslut. Vi ska samordna förhandlingarna för att få ett ramverk, men det är varje förbund som bjuder in sin motpart, sa Karl-Petter Thorwaldsson, ordförande för LO.

Orsaken till samordningen är att LO och förbunden också vill förhandla med regeringen om utbildningsinsatser. Upplägget i det som LO kallar utbildningsjobb är att nyanlända och andra som står långt från arbetsmarknaden ska kunna kombinera arbete med utbildning. LO vill att staten går in med mer studiestöd och eventuellt ger statliga lönesubventioner.
– Vi vill att staten och kommunerna ställer upp med utbildningsinsatser och därför behöver vi att politikerna ändrar regelverken, sa Karl-Petter Thorwaldsson.
Enligt honom är cirka 77 000 personer inskrivna på Arbetsförmedlingen. Samtidigt finns ett stort rekryteringsbehov på stora delar av arbetsmarknaden.
– Det som framför allt hindrar en större tillväxt i Sverige är arbetskraftsbristen, sa Karl-Petter Thorwaldsson.

Städning första jobbet för många utrikesfödda

Arbetsmarknad

Almega är den stora motparten inom Svenskt Näringsliv för Fastighets del och förbundet har flera avtal med Almega för såväl fastighetsarbete som städning.
– Det här är en viktig signal att arbetsmarknadens parter tar ett ansvar för att göra det möjligt för nyanlända att komma in på arbetsmarknaden. Vi vill inte ha politisk inblandning med mindre än att det är trepartssamtal där staten kan gå in och stötta så att vi inte får en lönesänkande effekt, säger Fastighets ordförande Magnus Pettersson.

Förslaget om utbildningsjobb innehåller att lönekostnaderna tillfälligt ska bli lägre.
– Men det betyder inte att det ska bli lägre löner på individnivå, däremot att det kan bli billigare för arbetsgivarna. Men vi vill inte se någon lönedumpning, vi har redan problem med arbetsgivare i våra sektorer som använder olika anställningsbidrag i för stor omfattning, säger Magnus Pettersson.
LO-förslaget om utbildningsjobb gäller inskrivna arbetslösa i åldern 25 till 45 år som inte fullföljt gymnasiet.

Nytt snabbspår till jobb för nyanlända

Nyheter

Samtidigt finns det många nyanlända arbetssökande som har med sig kunskap och erfarenhet från sina hemländer. För att fånga upp dessa har Fastighetsbranschens Utbildningsnämnd, FU, öppnat för ett snabbspår för branschen. Arbetet inleddes redan år 2015 och nu har Arbetsförmedlingen fått administrationen och verktygen på plats så att det kan användas.
Fastighets ordförande Magnus Pettersson välkomnar att snabbspåret är på plats men tycker att det kunde gått fortare.
– Det finns anledning att rikta kritik mot Arbetsförmedlingen för att det gått så långsamt, vi hade önskat att mer hänt. Men det är bra att det nu är på plats.
– Det finns kompetens som vi inte tar tillvara och med valideringen kan sträckan till jobb bli kortare, säger Magnus Pettersson.

I fastighetsbranschen behövs minst 15 000 nya medarbetare de närmaste 10 åren.
FU har tagit fram ett valideringsverktyg på fem språk och det finns testcenter på ett tiotal orter som ska kunna validera de sökandes kompetens. Snabbspåret utgörs också av praktik och FU har tagit fram ett handledarstöd för detta.