Fastighets har nolltolerans mot kränkningar

Nyheter

Enligt tidningarnas genomgång förekommer trakasserier och kränkningar på Runöskolan framför allt på kvällstid, när det inte är några lärare på plats. Allt som uppmärksammas rapporteras vidare enligt skolans rutiner till det förbund som den kränkande kursdeltagaren tillhör.

Frågan har varit uppe i LO:s centrala utbildningsgrupp.
– Det är mycket allvarligt och helt oacceptabelt på en kursgård eller någon annanstans där förtroendevalda och ombudsmän möts eller är på kurs, säger Sekos studieansvarige Anders Björklund till Arbetet och Sekotidningen.

Under flera år har Runöskolan haft låg andel kvinnor på de fackliga kurserna. Reband Raza, som är utvecklingsledare och lärare på skolan, håller därför på med en rapport om orsaken. När hon ställde frågan i en kvinnogrupp på Facebook kom det fram att sexuella trakasserier var en av anledningarna.
– Redan en timme efter att vi lagt ur enkäten i Facebookgruppen blev jag kontaktad av flera kvinnor. Deras budskap var att de vill berätta vad de har varit med om, säger Reband Raza, till Arbetet och Sekotidningen.

Rapporten ”Jämställdhet och mångfald i LO-kurser på Runö” ska presenteras i januari nästa år.