Det blir ingen strejk – avtal klart för städarna

Avtal 2016

Fastighets sista avtal för året är färdigförhandlade. Avtalen gäller för städare som är anställda i ideella organisationer och privata vård- eller tjänsteföretag.
Löneökningarna följer nivåerna i serviceentreprenadavtalet, Fastighets stora städavtal.

Det innebär att lönerna ökar med motsvarande 512 kronor i år, 550 kronor nästa år och 550 kronor sista året. Utslaget på timlön motsvarar det en höjning med 3,07 kronor i timmen det här året, 3,29 kronor i timmen nästa år och samma summa sista året.
– Uppgörelserna ligger i nivå med märket och vi har fått med en låglönesatsning så det är vi nöjda med. Det hade inte kommit in några yrkanden om förändringar i allmänna villkor och det beror till stor del på att det är ett litet avtal, men det hade varit roligt om de som går på avtalet ville engagera sig mer, säger Ewa Edström, avtalsansvarig ombudsman på Fastighets.

Fastighets har haft avtalet om städ i egen regi med tre motparter, Almega Vårdföretagarna, Almega Tjänsteföretagarna och Idea, Arbetsgivarförbundet för ideella organisationer. Tidigare har Almega och Idea samförhandlat men det gör de inte längre. Det innebär att det nu är två uppgörelser, men med samma nivåer.

Förra året beslutades också om en arbetsgrupp som skulle utreda om det finns bättre lösningar för det här avtalet. Bakgrunden är att avtalet minskat eftersom städning som tidigare sköttes i egen regi ofta har lagts ut på entreprenad. Enligt den senaste verksamhetsberättelsen hade Fastighets knappt 40 medlemmar som omfattas av avtalet.
Arbetsgruppen är i gång, men inte färdig. Någon ny lösning blir därför tidigast till nästa avtalsperiod.
– Vi har alltid försökt få det här avtalet att följa serviceentreprenadavtalet och kanske kan de börja gå på det avtalet framöver, säger Ewa Edström.

En förändring som gör att avtalet redan närmar sig serviceentreprenadavtalet gäller ungdomslönerna. Tidigare har de gällt upp till 18 år, nu får en anställd full lön först vid 20 års ålder.
– Almega ville ta betalt för låglönesatsningen och ville att vi skulle göra försämringar i avtalet. De ville höja med fyra år i ett bräde och det tyckte vi var för mycket. Vi kunde gå med på att ungdomslönerna gäller till 20 år, säger Ewa Edström.

De nya bestämmelserna kommer inte att påverka de som redan är anställda utan endast de som nyanställs. I serviceentreprenadavtalet gäller redan nu ungdomslöner upp till 22 års ålder.

Så blev avtalen

  • Treåriga avtal med löneökningar på 512 kronor i år, 550 kronor 2018 och 550 kronor 2019. Det motsvarar höjningar på 3,07 kronor i timmen i år, 3,29 kronor i timmen 2018 och 3,29 kronor i timmen 2019.
  • Ersättningar och tillägg höjs med 6,5 procent under avtalsperioden. 2,1 procent i år, 2,2 procent nästa år och 2,2 procent sista året.
  • Ungdomslönerna gäller upp till 20 års ålder, i stället för tidigare 18 år.