Sextrakasserier får kvinnor att avstå fackkurser

Arbetsmarknad

Tidningarna Arbetet och Sekotidningen skrev förra veckan om att kvinnor undviker fackliga kurser på Runöskolan bland annat på grund av sexuella trakasserier.
Peter Aronsson, ombudsman på Fastighets med ansvar för bland annat fackliga studier och jämlikhetsfrågor, berättar att han inte fått några rapporter om att sådant skulle ha inträffat bland Fastighets medlemmar på Runö.
– Jag hoppas att det beror på att det händer väldigt sällan, men man vet ju inte. Vi ska inte slå oss på bröstet och säga att vi är bäst, men det är få larm, säger han.

Den händelse han kan påminna sig om skedde på en annan kursgård för några år sedan.
– Det var en kursdeltagare som ofredade en annan kursdeltagare, båda var Fastighets medlemmar, säger Peter Aronsson.
Han berättar att handledare på plats fick prata med de berörda personerna och att den som ofredat fick lämna kursen. Mannen uppmanades senare att avsäga sig sitt fackliga uppdrag vilket han också gjorde.

Trots att fördelningen mellan män och kvinnor i medlemskåren är nästan jämn märker Fastighets också av att kvinnor oftare avstår fackliga kurser.
– Jag har inte tittat på det här året men tidigare har det varit fler män än kvinnor på kurserna när det handlat om internat och övernattning. På kurser som inte har övernattning har det varit nästan jämn fördelning, säger Peter Aronsson.
Han tror att det finns flera förklaringar till det.
– Om det har med trakasserier att göra vågar jag inte säga, men jag tror att det handlar mer om tradition och saker som möjlighet till barnpassning och sådant.

Fastighets har nolltolerans mot kränkningar

Nyheter

Peter Aronsson menar att frågan om sexuella trakasserier oavsett kommer att fortsätta diskuteras, bland annat utifrån förbundets nya riktlinjer. Enligt dem har Fastighets nolltolerans mot trakasserier och kränkningar. Där framgår också att riktlinjerna ska hållas levande så att alla vet hur de ska agera om någon blir kränkt eller trakasserad på till exempel en facklig kurs.