Vaktmästarna Niclas Yngvesson och Michael Roos vet inte om de får fortsätta att sköta Myresjöhus Arena när Peab ska ta över uppdraget.

Arenastadens vaktmästare

Vaktmästare i Växjö kan bli utan jobb

Arbetsrätt

Fastighetsfolket har tidigare berättat om att de vaktmästare som tidigare var anställda av Östers Arena i Växjö sades upp i samband med att bygg – och anläggningsföretaget Peab tog över skötseln av kommunens idrottsarenor från och med oktober i år. Men det har tidigare varit oklart huruvida vaktmästarna skulle få övergå i anställningar hos Peab.

Från Fastighets sida har man drivit linjen att detta handlar om övergång av verksamhet, enligt lagen om anställningsskydd. Det skulle innebära att vaktmästarna kan gå över till Peab och få behålla sina villkor. Peab har däremot tillbakavisat att det skulle vara frågan om en övergång.

Förhandlingen mellan Fastighets och Peab är ännu inte avslutad, betonar Lennart Mauritzson, ombudsman, Fastighets, Region Väst, och vill därför inte kommentera frågan.

Men för Hans Nilsson, avtalssamordnare vid Peab, tycks saken avgjord. Det har aldrig varit aktuellt att låta vaktmästare från Östers Arena övergå till Peab, uppger han nu till Fastighetsfolket.
– När vi lämnade anbud hade vi redan personal från Växjöbostäder. Och jobbet ser inte likadant ut, vi tar bara över en liten del av Östers Arenas uppdrag-grönyteskötseln, säger han.

Peab tar endast över en mindre del av Östers Arenas uppdrag. Peab tar till exempel inte ansvar för själva Myresjöhus Arena – det ansvaret ligger kvar hos föreningen Östers IF. När det gäller den del som Peab tar över kommer en och en halv tjänst att arbeta med uppdraget under sommarhalvåret och en fjärdedels tjänst att arbeta på vinterhalvåret.

De kommunala anläggningarna i Arenastaden, som tidigare sköttes av vaktmästarna anställda av Östers Arena AB, kommer nu att vara obemannade förutom vid stora event, meddelar Jessica Råhlin, fritidschef vid Växjö kommun. I de fall man behöver personal, täcks detta behov dels av Peab och dels av kommunens egen driftsorganisation, som Kultur- och fritidsförvaltningens Arenaservice i Växjö. Vid de tillfällen som föreningarna har egna cuper, sköts städningen också av ideella krafter, påpekar Jessica Råhlin.

Av de fyra vaktmästare som tidigare arbetade vid Arenastaden för Östers Arena AB i Växjö, finns nu bara en kvar, den som är anställd på lönebidrag. Han sköter en del jobb inomhus, som byte av glödlampor och att ställa i ordning stolar i konferensrum.

Michael Roos är en av de vaktmästare som har sagts upp, och har jobbat vid Arenastaden sedan 1980. Han känner stor besvikelse och har ingen förhoppning om att återanställas via Peab.
– Peab varslar snarare än anställer, säger Michael Roos till Fastighetsfolket.

Han känner sig särskilt förd bakom ljuset i och med att han– liksom de andra vaktmästarna, som tidigare var anställda av kommunen– lovades en trygg anställning när de för sex år sedan gick över till Östers Arena AB, som då övertog skötseln av Arenastaden.

Då försäkrade kommunpolitiker, enligt Michael Roos, att vaktmästarna alltid skulle ha en tryggad anställning, oavsett nya upphandlingar och vilka företag som tog över.
– Vi lovades guld och gröna skogar av kommunen, det skulle inte spela någon roll vilka företag som tog över, säger Michael Roos.

Jessica Råhlin svarar med att det är företagen, inte kommunen, som beslutar om övergång av personal.

Just Myresjöhus Arena, Östers IF:s hemmaarena, ägs av föreningens fastighetsbolag, och har aldrig omfattats av skötselavtal mellan Växjö kommun och Östers Arena AB. För Myresjöhus Arena vann Peab upphandlingen bara denna säsong, som nu är slut, konstaterar Ron Wähämäki, fastighetsansvarig vid Östers IF. Uppdraget innebar att Peab klippte och kritade planen inför fotbollsmatcherna.

Även om en ny upphandling för skötseln av just Myresjöhus Arena ska göras nästa år, ser själva uppdraget nu så annorlunda ut, att det inte finns möjlighet för arenans tidigare vaktmästare att återfå sina jobb, enligt Ron Wähämäki, som även är säkerhetsansvarig för arenan.
– Ingen är längre på plats vid arenan från tidig morgon till sen kväll, som förut, säger han till Fastighetsfolket.

Den som nu vill hyra fotbollsplanen får i stället ta sig till Trelleborgshallen några kilometer bort, för att via kommunen få taggar som ger tillträde till omklädningsrum och övriga områden av Arenastaden.

Hur fungerar skötseln av Arenastaden när området mestadels är obemannat? 

– Jag var själv skeptisk från början. Men än så länge har vi inte fått några klagomål. Och under de stora event vi haft på arenan denna säsong, som vävmässan och en stor internationella hundutställning i början av november, så har det fungerat bra, säger Ron Wähämäki.

Men enligt Michael Roos innebär förändringen en avsevärd skillnad när det gäller service.

– Tidigare har folk har alltid haft någon att vända sig till på arenaområdet. Nu måste hyresgäster vända sig till Trelleborgshallen sex kilometer bort för att få tillträde till området, säger han.

Peabs säsongsuppdrag för Myresjöhus Arena slut

Idrottsarenorna i Arenastaden i Växjö drevs av kommunen fram till år 2011, då kommunen Växjö överlät skötseln till Öster Arena AB.

I fjol beslutade kommunen att upphandla skötseln av Arenastadens ytor, när Östers Arenas avtal hade gått ut.

I början av juni i år beslutade kommunen att ge detta uppdrag till Peab Anläggning AB. Skälet var enligt kommunen att Peab hade det bästa anbudet.

Upphandlingen som Peab vann gäller Värendsvallen, Kastplan, två träningsplaner, samt en konstgräsplan. Avtalet skrevs på två år, och kan förlängas med oförändrade villkor med ett år i taget i ytterligare maximalt två år.

Tre av de fyra vaktmästare som tidigare var anställda via Östers Arena AB, har sagts upp. Den fjärde, som är anställd på lönebidrag, går i pension nästa år.

Myresjöhus Arena ägs däremot av föreningens fastighetsbolag, och de ansvarar för skötseln av sin egen anläggning. Peabs uppdrag på Myresjöhus Arena är avslutat och gällde bara säsongen ut.

Nästa år ska hybridgräs– en kombination av konstgräs och naturgräs– läggas på Myresjöhus Arena. Östers IF kommer att köpa in den tjänsten för att sköta den i två år.