Just nu pågår LO:s Ungforum, en årlig mötesplats för ungdomar från alla LO-förbund. Fastighets har, utöver ungdomssamordnaren Emil Isenheim, fem representanter på plats.

Temat för året är ”Equal rights – då, nu och för alltid” och frågan har diskuterats ur flera perspektiv.
– Vi har pratat ganska mycket om rasism i dag. Att det också finns strukturell rasism som man kanske inte är medveten om men som vi behöver se och tänka på för att inte såra någon omedvetet, säger Ilija Bozhinov, som är städare på Bohus städ.
– Det har över huvud taget varit mycket diskussioner om hur man behandlar varandra utifrån #metoo, fyller Tony Karlsson, fastighetsskötare på HSB Passaren i Örebro, på.

De menar att de som fackliga representanter har ett stort ansvar att jobba för jämlikhet och lika rättigheter på många plan.
– Det är viktigt att prata om sexism och rasism, det är saker som går emot hela rörelsen, säger Kim Talvitie från HJT Service i Västerås.

Fastighets representanter på LO:s ungforum. Från vänster Tobias Högdahl, Ilija Bozhinov, Mina Hanna, Emil Isenheim, Tony Karlsson och Kim Talvitie.

Ett av Fastighets mål är att fler unga ska gå med i facket. Enligt den senaste verksamhetsberättelsen var en fjärdedel av de nya medlemmarna i förbundet under 30 år. Men sett till hela medlemskåren är bara 7 procent så unga.
Och trots att könsfördelningen i förbundet är relativt jämn är det fler män än kvinnor bland de yngre medlemmarna.

Detta märks också bland representanterna på LO Ungdomsforum, som i år är bara män.
– Det är verkligen synd att det blev så. Målet var en fördelning på 50/50 men av olika skäl har det inte blivit så. Det var inte avsiktligt och nu får vi större press på oss att få med ännu fler tjejer nästa år, säger Emil Isenheim.

Fler unga ska engagera sig fackligt

Nyheter

För att locka fler ungdomar till facket, både kvinnor och män, tror deltagarna att det behövs pratas mer om frågor som är viktiga för ungdomar, framför allt trygga anställningar och rätt till heltid.
– Jag tror att vi måste göra facket mer relevant för ungdomarna. Och jag känner att ungdomarnas syn på facket måste ändras, säger Kim Talvitie.

Ett sätt att locka ungdomar att bli intresserade i ett första steg är att anordna gemensamma aktiviteter.
Mina Hanna, städare på Solreneriet i Stockholm, föreslår till exempel grillning, fest eller andra träffar för både medlemmar och icke-medlemmar.
– Jag gick med själv efter en dag på Boda borg där de fick ta med sig en vän som inte var medlem. Då fick jag veta vad facket var och efter det gick jag med, säger han.

Ilija Bozhinov ser också ett annat problem. På hans arbetsplats, Bohus städ, finns många nyanlända i alla åldrar.
– Många vet inget om Sverige eller om fackförbunden. Jag måste förklara allt, säger han och fortsätter:
– De är rädda att bli av med jobbet och bryr sig bara om att ha ett jobb och få en lön så att de kan stanna.
Ilija Bozhinov tror dock inte att det är kört för det, utan att det bara krävs mer information.
– Vi behöver informera på jobbet om vad facket är. Jag brukar försöka göra det och när de får information är de intresserade, när de förstår att vi är starka tillsammans, säger han.