Pensionsgruppen, en arbetsgrupp där samtliga riksdagspartier förutom Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna ingår, är överens om att höja pensionsåldern i Sverige.

Allmän pension ska från år 2026 kunna tas ut tidigast vid 64 års ålder, jämfört med dagens 61 år. Samtidigt ska lagen om anställningsskydd (las) gälla till 69 års ålder, i stället för 67, så att den som vill kan jobba ännu längre.

Andra förändringar i överenskommelsen ska träffa de pensionärer som har tjänat minst pengar under sitt arbetsliv. Taket i bostadstillägget ska höjas och det ska även den så kallade garantipensionen. Summan ska bli högre, men åldern för när den går att ta ut höjs också år 2023 från 65 till 66 år, vilket blir den nya riktåldern för pension. Tre år senare, år 2026, ska åldern för garantipension knytas till medellivslängden.
– Den del av förändringarna som jag är allra gladast för är att vi höjer grundskyddet för dem som har det allra tuffast. Dels genom att vi höjer taket i bostadstillägget och dels genom att vi höjer garantipensionen. Det är höjningar utöver de som vi presenterat i budgeten, säger Theresa Cavalho, en av Socialdemokraternas ledamöter i pensiongruppen.

Många av LO-förbundens medlemmar, bland annat Fastighets, har i dag en genomsnittlig pensionsålder på strax under 64 år. Är det inte för tidigt att höja pensionsåldern innan det finns förutsättningar för att orka?
– Det är nästan ett decennium kvar till att vi når 64-årsgränsen. Jag är övertygad om att det hinner hända mycket på arbetsmarknaden under den tiden. Det här är också en del som ligger utanför pensionssystemet men vi sex partier har alla uttalat att det här är oerhört viktiga frågor att arbeta med, säger Theresa Cavalho.

Svårt för städare att orka jobba längre

Arbetsmiljö

Fastighets är ett av de LO-förbund som har varit kritiska mot en höjning av pensionsåldern, eftersom många i fysiskt krävande LO-yrken inte orkar arbeta fram till 65 år.
Den nya överenskommelsen har till viss del tagit hänsyn till kritiken men Magnus Pettersson, Fastighets ordförande, är inte helt nöjd.
– Jag, som säkert alla andra, inser att det nuvarande systemet inte alls funkar. Och i många stycken är den nya överenskommelsen positiv, för dem som har garantipension till exempel. Men jag tycker att det saknas en hel del, säger han.

Magnus Pettersson menar att det saknas en helhetsbild över delarna i arbetslivet, som alla påverkar pensionen.
– Jag saknar delar som rätt till heltid och begränsning av visstidsanställningar som påverkar hur pensionen blir för många av våra medlemmar. Jag skulle också vilja se ett förbud av hyvling och jag skulle vilja ha större satsningar på kompetensutveckling, säger han och fortsätter:
– Utan att ha gjort om de delarna så hänger de i luften.

I stället för att ha delarna på plats innan pensionssystemet förändras anser pensionsgruppen att arbetet ska ske parallellt med detta.

Partierna är överens om att arbetet med arbetsmiljö- och utbildningsrelaterade insatser ska öka. Dessutom ska det bildas ett råd för arbetsmarknadens parter som knyts till pensionsgruppen. Där ska de fortsätta diskutera hur man ska få till ett hållbart arbetsliv.

Enligt Magnus Pettersson är förbättringar av arbetsmiljön en förutsättning för att Fastighets medlemmar ska kunna arbeta längre.

Inte heller arbetsgivarsidan är helt nöjda med de nya reglerna om hur länge man ska få jobba. Svenskt Näringslivs vice vd Peter Jeppsson menar att det kan skapa problem för arbetsgivarna om de inte har något att säga till om gällande vilka som jobbar till hög ålder.
– Det måste bygga på att man är överens om att man ska jobba vidare. Vi tycker inte att det är rimligt att bara den ena parten kan bestämma sig för att stanna kvar, säger han till Sveriges radios Ekot.

Uppgörelsen i korthet

Ändrade åldrar

  • Lägsta åldern för uttag av allmän pension höjs successivt. År 2020 höjs den från 61 till 62 år, 2023 till 63 år och 2026 till 64 år.
  • Samtidigt höjs rätten att stanna kvar på arbetsmarknaden för den som vill, den så kallade LAS-åldern, år 2020 från 67 till 68 och till 69 år 2023.
  • Åldern för när det går att ta ut garantipension höjs från 65 till 66 år 2023. Från år 2026 knyts den till den medellivslängden. De som har varit yrkesverksamma i 44 år ska däremot kunna ta ut garantipension oavsett ålder.

Andra förändringar

  • Garantipensionen utökas för de pensionärer som har det tuffast och taket i bostadstillägget ska höjas.
  • Premiepensionen görs om och oseriösa fonder ska rensas bort ur systemet. Det ska inte vara nödvändigt att välja fonder, men möjligt för den som vill.
  • Avdragsreglerna för tjänstepension ska ses över.
  • Partierna som står bakom uppgörelsen är överens om att arbetet med arbetsmiljö- och utbildningsrelaterade insatser ska öka.
    Dessutom ska det bildas ett råd för arbetsmarknadens parter som knyts till pensionsgruppen. Där ska de fortsätta diskutera hur man ska få till ett hållbart arbetsliv.
  • Det ska skapas en delegation för äldre arbetskraft.