När Leila Jacobsson var med i Fastighetsfolket för fyra år sedan sa hon att kroppen hade börjat säga ifrån.
– Jag försöker ta ett år i taget och så får vi se om jag klarar till 65, sa hon då.
Nu, i slutet av december, fyller Leila Jacobsson 66 år och jobbar fortfarande kvar som städare på Sodexo. Planen är att fortsätta fram till semestern nästa år.
– Det beror på ekonomin. Den allmänna pensionen är så låg så jag försöker höja den lite genom att jobba längre. Efter det kanske jag kan jobba lite extra också, men det får vi se, säger hon.

Höjd pensionsålder – och högre garantipension

Arbetsmarknad

Enligt överenskommelsen mellan de sex partierna i pensionsgruppen ska åldern för uttag av allmän pension höjas successivt och från och med år 2026 vara 64 år.
Det är högre än den genomsnittliga pensionsåldern för Fastighets medlemmar. Enligt LO låg den år 2015 på 63,7 år, strax under snittet för hela LO.
– Framför allt inom städsidan är det inte många som orkar ända fram till ålderspension. Satsningar på arbetsmiljö är en grundförutsättning. Ser vi inte förbättringar på arbetsmiljösidan finns det inte en möjlighet för våra medlemmar att kunna stanna kvar längre, säger Fastighets ordförande Magnus Pettersson.

Svenska EFS-rådet har också nyligen presenterat en rapport som visar på hinder med höjd pensionsålder för vissa grupper på arbetsmarknaden, bland annat städare.
Behovet av återhämtning, både fysisk och psykisk, ökar med åldern. Det gör, enligt rapporten, att det blir viktigare med scheman som tillåter tillräcklig återhämtning när arbetskraften blir äldre. Dessutom blir det större skillnader i individuella förutsättningar ju äldre vi blir.

Flera hinder för att orka jobba längre

Arbetsmiljö

Störst svårigheter att hålla sig kvar på arbetsmarknaden till 65 år har personer i yrken med kort ingen utbildning, utrikesfödda och personer med funktionsnedsättning. Många personer tillhör dessutom två eller tre av dessa kategorier, enligt rapporten.

Andra grupper, framför allt högutbildade och tjänstemän, har lättare att jobba till hög ålder. För att inte skillnaderna i pensionsålder mellan dessa grupper ska öka behövs anpassningar av till exempel arbetsmiljö i fysiskt krävande arbeten och av anställningar och arbetsuppgifter för personer med funktionsnedsättning.

När det gäller yrkesgrupper är till exempel tillverkningsindustrin, bygg, vård och omsorg och servicearbeten som städyrket särskilt utsatta.

Mer än varannan städare är utrikesfödd

Arbetsmarknad

För städare handlar det framför allt om att den fysiska belastningen och stressen är hög, vilket påverkar möjligheten att prestera lika bra högre upp i ålder. Men utsattheten ligger också i många utrikesfödda jobbar som städare, liksom många med funktionsnedsättning på Samhall.

Leila Jacobsson känner igen problemen med stress och hög fysisk påfrestning och hade helst slutat tidigare, om ekonomin tillåtit.
– Jag märker i mina leder, framför allt i axlar och knän att de har börjat ta stryk. Men arbetsgivaren tänker inte på det. Det har snarare blivit mer att göra och mer belastning under de år som jag har jobbat, säger hon.