Fejkanställningar i städbransch – ett allt vanligare bedrägeri

Arbetsmarknad

En viss form av bedrägeri blir allt vanligare i städbranschen, visar Fastighetsfolkets genomgång av Skatteverkets anmärkningar om skattefusk under de senaste två åren. Det handlar om bluffbolag, som i själva verket ägnar sig åt att skriva falska fakturor, och fungerar som instanser för pengatvätt med påhittade anställningar, utan verkliga arbeten bakom. Fejkanställningar, som ger enskilda personer möjlighet att uppvisa en fasad av officiell, taxerad inkomst och därmed också kan beviljas lån, få lönegaranti och garantilön.

Några av dessa bluff-företag får stöd av Arbetsförmedlingen i form av bidrag för nystartsjobb, visar Fastighetsfolkets granskning.

Ett av bolagen fick nystartsstöd av Arbetsförmedlingen om drygt 185 000 kronor till sitt skattekonto under 2016. Företaget, som nu gått i konkurs, har bland annat utgett sig för att ägna sig åt städtjänster. I verkligheten har bolaget enligt Skatteverket skrivit falska fakturor, fört runt svarta pengar på konton, och ägnat sig åt kreditbedrägerier. På detta sätt har 2,5 miljoner kronor exempelvis slussats till Jordanien, det är oklart till vilket ändamål, enligt Skatteverket.

Att nystartsstöd utnyttjas till bedrägeri och till att flytta runt svarta pengar är olyckligt, medger Alexander Ullman, programansvarig vid Arbetsförmedlingen. Samtidigt är det svårt för Arbetsförmedlingen att neka en person nystartsstöd, om personen i fråga har hittat ett företag som har organisationsnummer, och som vill anställa, menar han.
– Om arbetsgivare och arbetstagare är i maskopi, är det svårt att avslöja något, då bygger det på att den ena parten avslöjar den andre. Även om vi anar ugglor i mossen, kan vi inte alltid neka att ge stödet, säger Alexander Ullman till Fastighetsfolket. Men om aningarna leder till att vi upptäcker att formella krav inte uppfyllts, kan vi det, klargör han.

Syftet med det nystartsstöd som Arbetsförmedlingen ger i form av avdrag på skattekontot, är gott, och kan vara enda chansen för någon att komma ut på arbetsmarknaden, betonar Alexander Ullman.

När nystartsstöd ska beviljas kollar Arbetsförmedlingen att företaget inte har betalningsanmärkningar, att personen i styrelsen inte har näringsförbud, att företaget har kollektivavtalsenliga löner.

Men det finns få kriterier för att bedöma om ett stöd är lämpligt när det gäller nystartsjobb, och Arbetsförmedlingen måste ha starka bevis och belägg för att neka stödet, uppger Alexander Ullman.
– Det är klart att vi ska ha koll på vem vi ger stödet. Men eftersom stödet är en rättighet – så länge arbetsgivaren uppfyller de formella kraven- kan det vara svårt att neka det såvida vi inte upptäcker ett uppenbart brott, säger han.

Vad gör man då från regeringens sida gör för att förhindra denna form av fusk?

Annica Dahl, statssekreterare på Arbetsmarknadsdepartementet, skriver i ett mailsvar till Fastighetsfolket:
”När det gäller nystartsjobben har regeringen infört ett tak för vilka löner som kan subventioneras, och infört krav på lön och övriga villkor i enlighet med kollektivavtal”.

I våras lämnade utredningen om organiserad, systematisk ekonomisk brottslighet mot välfärden sitt betänkande till regeringen. I det finns förslag som handlar om att Arbetsförmedlingen i större utsträckning ska kunna begära ut uppgifter från andra myndigheter, som Skatteverket. Det gäller också sådant som i dag är sekretessbelagt, meddelar Annica Dahl.

Nystartsstöd

För de tre första kvartalen för 2017 betalades drygt 4,5 miljarder kronor för nystartsjobb via Arbetsförmedlingen.

Den totala tiden med stöd kan vara maximalt två år, men beslut fattas för högst ett år i taget.

Källa: Arbetsförmedlingen.