I sin senaste krönika skriver Fastighets ordförande, Magnus Pettersson, att förbundet kommer att ta strid mot ett förslag om inskränkt strejkrätt:

Magnus Pettersson: Nej till inskränkt strejkrätt

Förbundet har ordet

”Rätten till ordnade strejker är fundamental i ett demokratiskt samhällssystem. Rätten till att ytterst tillgripa konflikt är en väldigt viktig hörnsten som betyder mycket för medlemmarnas trygghet i arbetet och reallöneökningar.”

Nu gör de fem fackförbunden i 6F ett gemensamt uttalande där de slår fast att de aldrig kommer att acceptera någon försämring av konflikträtten som påverkar maktbalansen på svensk arbetsmarknad.

De skriver att det är orimligt att begränsa en fungerande konflikträtt på grund av ett unikt fall och att de har fått starka reaktioner från medlemmarna.
”Det är hög tid för arbetsgivarsidan att ta sitt ansvar för ordning och reda på svensk arbetsmarknad i stället för att ropa på hjälp från lagstiftaren för att begränsa konflikträtten.”

6F är inte först att säga nej till inskränkt strejkrätt. Detsamma gör flera LO-förbund och, enligt webbtidningen Arbetsvärlden, 12 av 14 TCO-förbund. Även Vänsterpartiet är oroade över en lagändring skulle kunna leda till så kallad avtalsshopping, där arbetsgivare väljer att teckna det avtal som är billigast.

Och kritiken fortsätter, trots att Ylva Johansson sagt tydligt i tidningen Arbetet, att hon lovar att inte släppa fram en sådan modell.
– Vi ska inte ha avtalsshopping. Det skulle ju allvarligt ändra maktbalansen på arbetsmarknaden om arbetsgivare kunde välja vilket avtal man ska ha, säger hon.

6F välkomnar beskedet och menar att de berörda parterna, fack och arbetsgivare, nu måste se till att lösa frågan.

Bakgrunden till att regeringen beslutat att utreda strejkrätten är en långvarig konflikt i Göteborgs hamn.

Containerterminalen där drivs av APM Terminals och de har kollektivavtal med LO-förbundet Transport. I Göteborgs hamn är de flesta anställda anslutna till Hamnarbetarförbundet som inte är med i LO. Eftersom det inte finns något kollektivavtal mellan APM Terminal och Hamnarbetarförbundet är deras medlemmar inte bundna av fredsplikten som Transports medlemmar är.

Under 2016 vidtog Hamnarbetarförbundet flera stridsåtgärder. Under 2017 har förbundet strejkat en dag och haft en blockad mot övertid och nyanställningar. Företaget APM Terminal svarade i våras med en lockout under sex veckor. Konflikten har påverkat godsleveranser till näringslivet.