Bland LO:s 14 medlemsförbund har nio tappat medlemmar under 2017. Även om skillnaderna i förbunden är små innebär det ett tapp på nästan 6 600 medlemmar för hela LO. Trots att det är ett tapp så är det mindre än tidigare år och det innebär att trenden med minskning, som med undantag för år 2015 har pågått sedan mitten av 1990-talet, har avtagit. Det skriver tidningen Arbetet.

Enligt LO:s ombudsman Jonas Ivman är inte det stora problemet att förbunden är dåliga på att värva, utan att många samtidigt lämnar facket.
– Vi måste visa att det gör skillnad att vara med i facket, och då måste vi vara ute och träffa de anställda och ge bättre stöd till våra förtroendevalda ute på arbetsplatserna säger han till Arbetet.

Störst minskning förra året hade 6F-förbundet Seko som tappade 3 681 medlemmar.

Fler ombudsmän ska få fart på värvningen

Nyheter

Trots den totala minskningen för LO ökade också fem förbund under 2017. Kommunal, som är det största LO-förbundet, ökade mest med 858 medlemmar.

Även Fastighets ökade svagt under 2017 med ett drygt trettiotal medlemmar till 29 919. Målet för 2018 är att öka med 1 000 medlemmar.
Byggnads är det 6F-förbund som fått flest nya medlemmar, 480 stycken, men i procent är ökningen liten och målet på att få 1 500 nya medlemmar nåddes inte.